As Ivan Aleksandrovich Khlestakov in The Government Inspector. Photo by Vladimir Mayorov.
As Ivan Aleksandrovich Khlestakov
in The Government Inspector.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Ivan Aleksandrovich Khlestakov in The Government Inspector. Photo by Vladimir Mayorov.
As Ivan Aleksandrovich Khlestakov
in The Government Inspector.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Ivan Aleksandrovich Khlestakov in The Government Inspector. Photo by Vladimir Mayorov.
As Ivan Aleksandrovich Khlestakov
in The Government Inspector.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Vassili, a young hussar (Mavra) in Mavra. Photo by Ivan Murzin.
As Vassili, a young hussar (Mavra) in Mavra.
Photo by Ivan Murzin.
As Vassili, a young hussar (Mavra) in Mavra. Alexandra Mayskaya as Parasha. Photo by Ivan Murzin.
As Vassili, a young hussar (Mavra) in Mavra. Alexandra Mayskaya as Parasha.
Photo by Ivan Murzin.
As Montanus in Servilia. Roman Shevchuk as Paconius. Photo by Vladimir Mayorov.
As Montanus in Servilia.
Roman Shevchuk as Paconius.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Narciso (in love with Fiorilla) in Il turco in Italia. Photo by Vladimir Mayorov.
As Narciso (in love with Fiorilla) in Il turco in Italia.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Narciso (in love with Fiorilla) in Il turco in Italia. Azamat Tsaliti as Prosdocimo. Photo by Vladimir Mayorov.
As Narciso (in love with Fiorilla) in Il turco in Italia. Azamat Tsaliti as Prosdocimo.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Taras, groom in Kholstomer. Photo by Vladimir Mayorov.
As Taras, groom in Kholstomer.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Tom Rakewell in The Rake's Progress. Yaroslav Radivonik as Nick Shadow, a Devilish Manservant. Photo: archive of the Boris Pokrovsky Musical Theatre.
As Tom Rakewell in The Rake's Progress. Yaroslav Radivonik as Nick Shadow, a Devilish Manservant.
Photo: archive of the Boris Pokrovsky Musical Theatre.
As Afanasy Ivanovich in The Fair at Sorochyntsi. Olga Berezanskaya as Khivrya.  Photo by Vladimir Mayorov.
As Afanasy Ivanovich in The Fair at Sorochyntsi.
Olga Berezanskaya as Khivrya.
Photo by Vladimir Mayorov.

Nearest performances														
	

All in group

 • Alexander Chernov
 • Vasily Gafner
 • Zakhar Kovalyov
 • Valery Makarov
 • Vasily Matveev
 • Pyotr Melentyev
 • Borislav Molchanov
 • Sergei Ostroumov
 • Pavel Paremuzov
 • Vitaly Rodin
 • Alexei Sulimov
 • Igor Vyalykh
 • Mikhail Yanenko
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM