Ballet Director

Ballet Master

Ballet Manager

Deputy Ballet Manager

 • Dmitry Romanenko

Ballet Director Assistant

 • Olga Tubalova

Production Directors

 • Andrei Melanyin
 • Mikhail Mineyev
 • Vladimir Shcherbakov
 • Irina Zibrova

Casting Directors

 • Inessa Gromova
 • Dmitry Matrahkov
 • Vsevolod Nemolyaev
 • Marina Zhuk

Music Staff

 • Anastasia Dikova
 • Elena Fyodorova
 • Roman Ignatov
 • Aleksandr Ivanov
 • Valeria Kachurovskaya
 • Ulyana Karmadonova
 • Pavel Kazaryan
 • Oleg Kirsanov
 • Irina Knyazeva
 • Svetlana Levina
 • Alexei Melentyev
 • Tatiana Mikaya
 • Svetlana Rotkevich
 • Marina Rudneva
 • Marina Semirechenskaya
 • Inna Vanieva
 • Dmitry Zubravsky

Masseurs

 • Nadia Dukhankina
 • Vyacheslav Pivovarov
 • Dmitry Puchkov
 • Maxim Shuranov

Company Office

 • Ekaterina Antonova
 • Anna Baranova
 • Anna Grishonkova
 • Roman Tselishchev


General sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM
Bolshoi Ballet Official Sponsor is Nestlé company