Cast

THE NINTH WAVE

Ekaterina Krysanova

Margarita Shrayner

Vladislav Lantratov

David Motta Soares

Evgenia Obraztsova

Eleonora Sevenard

Artemy Belyakov

Igor Tsvirko

Jacopo Tissi

Xenia Averina

Anastasia Denisova

Marfa Fyodorova

Alyona Kovalyova

Maria Mishina

Eleonora Sevenard

Margarita Shrayner

Ekaterina Smurova

Alexandra Trikoz

Ana Turazashvili

Xenia Zhiganshina

Mark Chino

Klim Efimov

Anton Gaynutdinov

Alexei Gaynutdinov

Georgy Gusev

Mikhail Kemenov

Mikhail Kryuchkov

Artur Mkrtchyan

Alexei Putintsev

David Motta Soares

Alexander Vodopetov

Xenia Averina

Valeria Bessonova (Shikina)

Nina Biryukova

Anastasia Denisova

Daria Dmitrievskaya (Lovtsova)

Ekaterina Fateeva

Marfa Fyodorova

Anastasia Grigorieva

Elina Kamalova

Ekaterina Klyavlina

Elizaveta Kokoreva

Maria Mishina

Stanislava Postnova

Alexandra Rakitina

Ekaterina Smurova

Ekaterina Zavadina

Danila Khamzin

Dmitry Dorokhov

Alexei Gaynutdinov

Mikhail Kemenov

Aleksei Khamzin

Mikhail Kryuchkov

Alexei Matrakhov

Kirill Sobolev

JUST

Xenia Averina

Olga Smirnova

Margarita Shrayner

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Xenia Zhiganshina

Dmitry Dorokhov

Nikita Kapustin

Vyacheslav Lopatin

Igor Tsvirko

FADING

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Margarita Shrayner

Semyon Chudin

Nikita Kapustin

Vladislav Lantratov

Anna Balukova

Nina Biryukova

Daria Dmitrievskaya (Lovtsova)

Daria Khokhlova

Maria Mishina

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Dmitry Efremov

Alexei Gaynutdinov

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Piano solo

Nadezhda Demyanova

Anna Grishina

SILENTIUM

Alyona Kovalyova

Svetlana Zakharova

Artemy Belyakov

Jacopo Tissi

Marfa Fyodorova

Yulia Grebenshchikova

Daria Khokhlova

Alyona Kovalyova

Olga Marchenkova

Eleonora Sevenard

Ana Turazashvili

Angelina Vlashinets

Mark Chino

Anton Gaynutdinov

Artur Mkrtchyan

Denis Savin

David Motta Soares

Kirill Sokolovsky

Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev

10 September 2020

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov

Jacopo Tissi

Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Margarita Shrayner
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
David Motta Soares
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova (Shikina)
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov

JUST


Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Igor Tsvirko

Piano solo

Nadezhda Demyanova

SILENTIUM


Svetlana Zakharova

Jacopo Tissi

Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili
Denis Savin
David Motta Soares
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev11 September 2020

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov

Jacopo Tissi

Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Margarita Shrayner
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
David Motta Soares
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova (Shikina)
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov

JUST


Xenia Averina

Margarita Shrayner
Xenia Zhiganshina
Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

Piano solo

Nadezhda Demyanova

SILENTIUM


Alyona Kovalyova

Artemy Belyakov

Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev13 September 2020

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner
David Motta Soares

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko

Jacopo Tissi

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Ekaterina Smurova
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Alexei Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova (Shikina)
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya (Lovtsova)
Ekaterina Fateeva
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Elizaveta Kokoreva
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Aleksei Khamzin
Alexei Matrakhov
Kirill Sobolev

JUST


Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Anna Balukova
Daria Dmitrievskaya (Lovtsova)
Maria Vinogradova
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Piano solo

Anna Grishina

SILENTIUM


Alyona Kovalyova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova
Olga Marchenkova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili
Denis Savin
David Motta Soares
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev24 November 2020

Conductor

Pavel Klinichev25 November 2020

Conductor

Pavel Klinichev26 November 2020

Conductor

Pavel Klinichev