Cast

Conductor

Vladimir Fedoseyev

Anton Grishanin

Tugan Sokhiev

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Denis Makarov

Pyotr Migunov

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Maxim Aniskin

Igor Golovatenko

Alexander Kireyev

Vasily Ladyuk

Andrei Potaturin

Konstantin Shushakov

Aluda Todua

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Fyodor Ataskevich

Oleg Dolgov

Valentin Dytiuk

Evgeny Liberman

Nazhmiddin Mavlyanov

Dmytro Popov

Arnold Rutkowski

Ilya Selivanov

Sergei Skorokhodov

Ilgam Valiev

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Alexander Kasyanov

Edem Umerov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Marat Gali

Ivan Maximeyko

Taras Prisyazhnyuk

Pavel Valuzhin

Bogdan Volkov

Arseny Yakovlev

Konstantin Artemiev

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Otar Kunchulia

Alexander Naumenko

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Elena Guseva

Ekaterina Morozova

Anna Nechaeva

Elena Razgulyaeva

Anastasia Shchegoleva

Ekaterina Shcherbachenko

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Evgenia Segenyuk

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Lerman

Anna Khrapko

Ruslana Koval

Albina Latipova

Olga Seliverstova

Anastasia Shchegoleva

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya

Alexandra Kadurina

Yulia Mazurova

Ekaterina Vorontsova

Yulia Mennibaeva

28 October 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova29 October 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Ilgam Valiev

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova30 October 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Pyotr Migunov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Shcherbachenko

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva31 October 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva31 October 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva22 December 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Pyotr Migunov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova23 December 2015

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva24 December 2015

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Pyotr Migunov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova8 January 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Dmytro Popov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova9 January 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Otar Kunchulia

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva9 January 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Dmytro Popov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova10 January 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Arseny Yakovlev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva23 June 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva24 June 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Sergei Skorokhodov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Alexandra Kadurina25 June 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mennibaeva26 June 2016

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Sergei Skorokhodov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Roslavets

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Alexandra Kadurina22 February 2017

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya22 February 2017

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Pyotr Migunov

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Dmytro Popov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Olga Seliverstova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova1 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Arnold Rutkowski

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Edem Umerov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Shchegoleva

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya2 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Pyotr Migunov

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Edem Umerov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Ruslana Koval

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya23 December 2017

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya23 December 2017

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Irina Dolzhenko

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya24 December 2017

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya6 January 2018

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova7 January 2018

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bogdan Volkov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya8 April 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Maxim Aniskin

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Dmytro Popov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova28 April 2018

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Valentin Dytiuk

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova28 April 2018

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Aluda Todua

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova29 April 2018

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya1 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Aluda Todua

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Valentin Dytiuk

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Valery Alexeyev

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova2 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Vasily Ladyuk

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Valentin Dytiuk

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Pavel Valuzhin

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova25 December 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Maxim Aniskin

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya26 December 2018

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Ivan Maximeyko

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova15 January 2019

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova16 January 2019

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Aluda Todua

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Maxim Aniskin

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Ivan Maximeyko

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova17 January 2019

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Konstantin Shushakov

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Nazhmiddin Mavlyanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova6 April 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova6 April 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Aluda Todua

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Ilya Selivanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Ekaterina Morozova

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Sorokina

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova7 April 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Albina Latipova

Laura, a friend to Iolanta

Yulia Mazurova25 May 2019

Conductor

Anton Grishanin

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrei Potaturin

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta


Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya25 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Mikhail Kazakov

Robert, Duke of Burgundy

Igor Golovatenko

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Ilya Selivanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Dinara Alieva

Marta, Iolanta’s nurse

Elena Novak

Brigitta, a friend to Iolanta

Anna Khrapko

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya26 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrei Potaturin

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Anna Nechaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta


Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya5 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrei Potaturin

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Oleg Dolgov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Alexander Kasyanov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Konstantin Artemiev

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Evgenia Segenyuk

Brigitta, a friend to Iolanta

Anna Khrapko

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya5 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Denis Makarov

Robert, Duke of Burgundy

Andrey Zhilikhovsky

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Ilya Selivanov

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Vladimir Komovich

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Guseva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anastasia Lerman

Laura, a friend to Iolanta

Ekaterina Vorontsova6 October 2019

Conductor

Alexander Soloviev

Rene, King of Provence

Vyacheslav Pochapsky

Robert, Duke of Burgundy

Andrei Potaturin

Count Vaudemont, a Burgundian knight

Fyodor Ataskevich

Ibn-Hakia, a Moorish physician

Elchin Azizov

Almerik, King Rene’s armour-bearer

Bekhzod Davronov

Bertrand, a castle gate-keeper

Alexander Naumenko

Iolanta, blind daughter of King Rene

Elena Razgulyaeva

Marta, Iolanta’s nurse

Svetlana Shilova

Brigitta, a friend to Iolanta

Anna Khrapko

Laura, a friend to Iolanta

Anna Bondarevskaya24 December 2019

Conductor

Anton Grishanin25 December 2019

Conductor

Anton Grishanin

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM