Historic Stage

4 July, 19:00


Premiered on 17 June, 2016

Libretto by Temistocle Solera based on the play The Maid of Orléans by Friedrich von Schiller

Artistic Director: Vyacheslav Kushchyov
Conductor: Andrei Anikhanov
Stage Director: Yuri Alexandrov
Set Designer: Vyacheslav Okunev
Chief Chorus Master: Elena Klinicheva
Lighting Designer: Irina Vtornikova
Choreographer: Nadezhda Kalinina
Cosume Designer: Natalia Zemalindinova

CAST:

Carlo VII, King of France: Ilya Govzich
Giovanna: Natalia Dmitrievskaya
Giacomo, shepherd and father of Giovanna: Pyotr Makarov
Delil, a French officer: Kirill Chursin
Talbot, an English Commander: Boris Gusev

Boris Gusev as Talbot. <br/>Pyotr Makarov as Giacomo.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Boris Gusev as Talbot.
Pyotr Makarov as Giacomo.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.
Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Gennady Verkhoglyad as Grand Inquisitor.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Gennady Verkhoglyad as Grand Inquisitor.
Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.<br/>Pyotr Makarov as Giacomo.<br/>Ilya Govzich as Carlo VII.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.
Pyotr Makarov as Giacomo.
Ilya Govzich as Carlo VII.
Photo by Mikhail Galaburdin.


				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM