Cast

Katharina

Maria Alexandrova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Denis Savin

Igor Tsvirko

Bianca

Nina Kaptsova

Maria Semenyachenko

Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Artem Ovcharenko

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Gremio

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Yulia Grebenshchikova

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

Artemy Belyakov

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Yanina Parienko

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Alexei Matrakhov

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina

Daria Bochkova

Anastasia Denisova

Natalia Filina

Anastasia Gubanova

Elvina Ibraimova

Daria Khokhlova

Diana Kosyreva

Elizaveta Kruteleva

Olga Ladina

Tatiana Lazareva

Daria Lovtsova

Yanina Parienko

Alexandra Rakitina

Ana Turazashvili

Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev

Batyr Annadurdyev

Dmitry Dorokhov

Dmitry Ekaterinin

Alexei Gaynutdinov

Anton Gaynutdinov

Mikhail Kemenov

Mikhail Kochan

Vladislav Kozlov

Sergei Kuzmin

Alexei Matrakhov

Anton Savichev

Yevgeny Sazonov

Maxim Surov

Alexander Vodopetov

Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov

4 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov5 July 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov5 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov6 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov8 July 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov9 July 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov3 October 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov4 October 2014

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov4 October 2014

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov5 October 2014

Katharina

Maria Alexandrova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov26 February 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov27 February 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov28 February 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor
28 February 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Elizaveta Kruteleva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov15 May 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov16 May 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor
16 May 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov17 May 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov25 September 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov26 September 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Maria Semenyachenko

Lucentio

Alexander Volchkov

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor
26 September 2015

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov27 September 2015

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov21 January 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov22 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov23 January 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov23 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov24 January 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov26 May 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov27 May 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov28 May 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Alexei Matrakhov

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor
28 May 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Dorokhov
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov3 December 2016

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Servants

Batyr Annadurdyev
Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov4 December 2016

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov12 April 2017

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Igor Tsvirko

Bianca

Nina Kaptsova

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Daria Bochkova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Servants

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Yevgeny Sazonov
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov13 April 2017

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Victoria Litvinova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Xenia Averina
Daria Bochkova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Servants

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Yevgeny Sazonov
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov14 April 2017

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Yulia Grebenshchikova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Alexei Matrakhov

Maidservants

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Angelina Vlashinets

Servants

Ivan Alexeyev
Mikhail Kochan
Vladislav Kozlov
Sergei Kuzmin
Yevgeny Sazonov
Alexander Vodopetov

Conductor

Igor Dronov16 January 2018

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Olga Smirnova

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Karim Abdullin

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yanina Parienko

Servants

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Yevgeny Sazonov
Maxim Surov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov17 January 2018

Katharina

Kristina Kretova

Petruchio

Denis Savin

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Artem Ovcharenko

Hortensio

Alexander Smoliyaninov

Gremio

Vyacheslav Lopatin

The Widow

Kristina Karasyova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Yanina Parienko

Grumio

Alexei Matrakhov

Maidservants

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva

Servants

Batyr Annadurdyev
Sergei Kuzmin
Anton Savichev
Maxim Surov
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Conductor

Igor Dronov12 April 2018

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Artemy Belyakov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Georgy Gusev

Maidservants

Xenia Averina
Natalia Filina
Olga Ladina
Tatiana Lazareva
Daria Lovtsova
Alexandra Rakitina

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Ekaterinin
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin

Conductor

Igor Dronov13 April 2018

Katharina

Ekaterina Krysanova

Petruchio

Vladislav Lantratov

Bianca

Anastasia Stashkevich

Lucentio

Semyon Chudin

Hortensio

Igor Tsvirko

Gremio

Denis Medvedev

The Widow

Anna Balukova

Baptista

Alexander Volchkov

The Housekeeper

Anna Tikhomirova

Grumio

Evgeny Truposkiadi

Maidservants

Xenia Averina
Natalia Filina
Olga Ladina
Tatiana Lazareva
Daria Lovtsova
Alexandra Rakitina

Servants

Batyr Annadurdyev
Dmitry Ekaterinin
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin

Conductor

Igor Dronov27 November 2018

Conductor

Igor Dronov22 January 2019

Conductor

Igor Dronov23 January 2019

Conductor

Igor Dronov24 January 2019

Conductor

Igor Dronov

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM
Bolshoi Ballet Official Sponsor is Nestlé company