Cast

Marguerite Gautier

Alina Cojocaru

Nina Kaptsova

Evgenia Obraztsova

Olga Smirnova

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Edvin Revazov

Alexandre Riabko

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Ekaterina Shipulina

Anna Tikhomirova

Maria Vinogradova

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Semyon Chudin

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Daria Khokhlova

Kristina Kretova

Victoria Litvinova

Anastasia Meskova

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Egor Khromushin

Mikhail Lobukhin

Denis Rodkin

David Motta Soares

Nanina

Anna Antropova

Kristina Karasyova

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Mark Chino

Vladislav Kozlov

Artur Mkrtchyan

Ivan Poddubnyak

Apollinary Proskurnin

Alexander Vodopetov

Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov

Ivan Semirechensky

Erick Swolkin

Dmitry Umnikov

Sergei Zakharov

Dmitri Zhuk

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan

Anita Pudikova

Irina Semirechenskaya

Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

Alexei Tedeyev

His Assistant

Ivan Prazdnikov

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

20 March 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin21 March 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin22 March 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev22 March 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin23 March 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev25 March 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin11 June 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin12 June 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin13 June 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin14 June 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin13 November 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin14 November 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Alexandre Riabko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin15 November 2014

Marguerite Gautier

Alina Cojocaru

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin15 November 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin20 March 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin21 March 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin29 April 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin30 April 2015

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin1 May 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin2 May 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev3 May 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev3 December 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin4 December 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin5 December 2015

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin5 December 2015

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin6 December 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin18 November 2016

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin19 November 2016

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin20 November 2016

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Conductor

Pavel Sorokin24 June 2017

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Victoria Litvinova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev24 June 2017

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin2 June 2018

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Victoria Litvinova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin2 June 2018

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin3 June 2018

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Alexei Tedeyev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin27 November 2018

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

David Motta Soares

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin28 November 2018

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin13 March 2019

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Mark Chino
Apollinary Proskurnin
Alexander Vodopetov

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin14 March 2019

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Elizaveta Kruteleva

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Mark Chino
Apollinary Proskurnin
Alexander Vodopetov

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Dmitri Zhuk

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev15 March 2019

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Mark Chino
Apollinary Proskurnin
Alexander Vodopetov

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Dmitri Zhuk

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin12 May 2020

Conductor

Pavel Klinichev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

13 May 2020

Conductor

Pavel Klinichev


PERFORMANCE IS CANCELLED.

13 March 2021

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Kristina Karasyova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Ivan Poddubnyak

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Dmitri Zhuk

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Ivan Prazdnikov

Conductor

Pavel Sorokin13 March 2021

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Dmitri Zhuk

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Ivan Prazdnikov

Conductor

Pavel Sorokin14 March 2021

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Daria Khokhlova

Gaston Rieux

David Motta Soares

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Elizaveta Kruteleva

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Ivan Poddubnyak

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Alexei Tedeyev

His Assistant

Ivan Prazdnikov

Conductor

Pavel Sorokin