Cast

Marguerite Gautier

Alina Cojocaru

Nina Kaptsova

Evgenia Obraztsova

Olga Smirnova

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Edvin Revazov

Alexandre Riabko

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Ekaterina Shipulina

Anna Tikhomirova

Maria Vinogradova

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Semyon Chudin

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Victoria Litvinova

Anastasia Meskova

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Egor Khromushin

Mikhail Lobukhin

Denis Rodkin

Nanina

Anna Antropova

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov

Artur Mkrtchyan

Apollinary Proskurnin

Alexander Vodopetov

Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov

Ivan Semirechensky

Erick Swolkin

Dmitry Umnikov

Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan

Anita Pudikova

Irina Semirechenskaya

Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

Alexei Tedeyev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

20 March 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

21 March 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

22 March 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

22 March 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

23 March 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

25 March 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

11 June 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

12 June 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

13 June 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

14 June 2014

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

13 November 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

14 November 2014

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Alexandre Riabko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

15 November 2014

Marguerite Gautier

Alina Cojocaru

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Denis Rodkin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

15 November 2014

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

20 March 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

21 March 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

29 April 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

30 April 2015

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

1 May 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

2 May 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

3 May 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Dmitri Zhuk

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

3 December 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

4 December 2015

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

5 December 2015

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Anastasia Meskova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

5 December 2015

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

6 December 2015

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Edvin Revazov

Manon Lescaut

Anna Tikhomirova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Khachatryan
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

18 November 2016

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

19 November 2016

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Maria Vinogradova

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

20 November 2016

Marguerite Gautier

Olga Smirnova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Artemy Belyakov

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Ivan Semirechensky
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Conductor

Pavel Sorokin

24 June 2017

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Angelina Vlashinets

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Victoria Litvinova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Klinichev

24 June 2017

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Ruslan Skvortsov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anna Antropova

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Dmitry Umnikov
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Irina Semirechenskaya
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

2 June 2018

Marguerite Gautier

Nina Kaptsova

Armand Duval

Vladislav Lantratov

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Victoria Litvinova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Voytyuk

Count N.

Igor Tsvirko

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

2 June 2018

Marguerite Gautier

Evgenia Obraztsova

Armand Duval

Artem Ovcharenko

Manon Lescaut

Kristina Kretova

Des Grieux

Semyon Chudin

Prudence Duvernoy

Anna Tikhomirova

Gaston Rieux

Egor Khromushin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Andrei Merkuriev

Olympia

Anastasia Stashkevich

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Georgy Gusev

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Egor Simachev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

3 June 2018

Marguerite Gautier

Svetlana Zakharova

Armand Duval

Denis Rodkin

Manon Lescaut

Ekaterina Shipulina

Des Grieux

Artemy Belyakov

Prudence Duvernoy

Kristina Kretova

Gaston Rieux

Mikhail Lobukhin

Nanina

Anastasia Vinokur

Monsieur Duval

Vitaly Biktimirov

Olympia

Daria Khokhlova

The Duke

Alexander Fadeyechev

Count N.

Vyacheslav Lopatin

Manon Admirers

Vladislav Kozlov
Artur Mkrtchyan
Apollinary Proskurnin

Marguerite Admirers

Yevgeny Sazonov
Erick Swolkin
Sergei Zakharov

Pianist on the Stage

Alexei Melentyev

Married couple

Anita Pudikova
Yuri Ostrovsky

Auctioneer

Alexei Tedeyev

His Assistant

Roman Simachev

Conductor

Pavel Sorokin

27 November 2018

Conductor

Pavel Sorokin

28 November 2018

Conductor

Pavel Sorokin				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Bolshoi Ballet Official Sponsor is Nestlé company