Cast

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Anton Grishanin

Giacomo Sagripanti

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Ildar Abdrazakov

Dmitry Beloselsky

Andrii Goniukov

Liang Li

Rafał Siwek

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Oleg Dolgov

Yusif Eyvazov

Aquiles Machado

Nazhmiddin Mavlyanov

Dimitri Pittas

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

Igor Golovatenko

Vasily Ladyuk

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Dinara Alieva

Veronika Dzhioeva

Elena Evseyeva

Hibla Gerzmava

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Anastasia Bibicheva

Ekaterina Gubanova

Maria Guleghina

Agunda Kulaeva

Elena Zelenskaya

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

Oxana Gorchakovskaya

Ruslana Koval

Albina Latipova

Nina Minasyan

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Stanislav Mostovoy

Sergei Radchenko

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

Sergei Radchenko

Giorgi Sturua

Bogdan Volkov

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

Ruslana Koval

Olga Kulchinskaya

Kristina Mkhitaryan

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Daniil Chesnokov

Mikhail Diyakov

Goderdzi Janelidze

Andrei Jilihovschi

Andrei Kimach

Alexander Kireyev

Vladimir Komovich

Igor Korostylev

Alexander Korotky

Vladimir Krasov

Ilya Kutyukhin

Vadim Lynkovsky

Konstantin Suchkov

Yuri Syrov

Pavel Tchervinsky

Rauf Timergazin

Aluda Todua

Alexander Utkin

17 December 2013

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Pavel Tchervinsky

18 December 2013

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Vadim Lynkovsky

19 December 2013

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Pavel Tchervinsky

20 December 2013

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Vadim Lynkovsky

21 December 2013

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Pavel Tchervinsky

22 December 2013

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Andrei Jilihovschi
Alexander Korotky
Vladimir Krasov
Vadim Lynkovsky

25 June 2014

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Dimitri Pittas

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

26 June 2014

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

27 June 2014

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Dimitri Pittas

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

28 June 2014

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Bocharova

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

29 June 2014

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Dimitri Pittas

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

31 October 2014

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Aquiles Machado

Rodrigo, Marquis of Posa

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

1 November 2014

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

2 November 2014

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Aquiles Machado

Rodrigo, Marquis of Posa

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

3 November 2014

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

4 February 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

5 February 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

6 February 2015

Conductor

Robert Trevino

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

7 February 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Nina Minasyan

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Kristina Mkhitaryan

8 February 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Hector Sandoval

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Alina Yarovaya

The Count of Lerma

Sergei Radchenko

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Venera Gimadieva

25 November 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Zelenskaya

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Ruslana Koval

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Konstantin Suchkov
Pavel Tchervinsky

26 November 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Andrii Goniukov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Elena Evseyeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Anastasia Bibicheva

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Konstantin Suchkov
Pavel Tchervinsky

27 November 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Zelenskaya

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Ruslana Koval

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Konstantin Suchkov
Pavel Tchervinsky

28 November 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Andrii Goniukov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Elena Evseyeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Anastasia Bibicheva

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Konstantin Suchkov
Pavel Tchervinsky

29 November 2015

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Zelenskaya

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Arseny Yakovlev

A Voice from Heaven

Ruslana Koval

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Konstantin Suchkov
Pavel Tchervinsky

23 March 2016

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Goderdzi Janelidze
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin

24 March 2016

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Andrii Goniukov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Ruslana Koval

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Goderdzi Janelidze
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin

25 March 2016

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Goderdzi Janelidze
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin

26 March 2016

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Andrii Goniukov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vasily Ladyuk

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Ruslana Koval

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Goderdzi Janelidze
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin

27 March 2016

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Andrea Caré

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Daniil Chesnokov
Mikhail Diyakov
Goderdzi Janelidze
Alexander Kireyev
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin

6 December 2016

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Elena Evseyeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Sergei Radchenko

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Alexander Korotky
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

7 December 2016

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Ildar Abdrazakov

Don Carlo, Infante of Spain

Dimitri Pittas

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Hibla Gerzmava

Princess Eboli, an aristocrat in court

Ekaterina Gubanova

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Sergei Radchenko

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Alexander Korotky
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

8 December 2016

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Elena Evseyeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Sergei Radchenko

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Alexander Korotky
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

10 December 2016

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Ildar Abdrazakov

Don Carlo, Infante of Spain

Dimitri Pittas

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Hibla Gerzmava

Princess Eboli, an aristocrat in court

Ekaterina Gubanova

Thibault, page to Elisabeth

Ruslana Koval

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Sergei Radchenko

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Alexander Korotky
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

11 December 2016

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Oleg Tsybulko

Elisabeth of Valois

Elena Evseyeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Oxana Gorchakovskaya

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Sergei Radchenko

A Voice from Heaven

Olga Kulchinskaya

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Alexander Korotky
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

22 March 2017

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Vladimir Komovich
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

23 March 2017

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Yusif Eyvazov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Vladimir Komovich
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

24 March 2017

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Vladimir Komovich
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

25 March 2017

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Yusif Eyvazov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Maria Guleghina

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Vladimir Komovich
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

26 March 2017

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Veronika Dzhioeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Bogdan Volkov

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Vladimir Komovich
Alexander Korotky
Ilya Kutyukhin
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

15 November 2017

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Hibla Gerzmava

Princess Eboli, an aristocrat in court

Ekaterina Gubanova

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Vladimir Komovich
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

16 November 2017

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Nazhmiddin Mavlyanov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Vladimir Komovich
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

17 November 2017

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Hibla Gerzmava

Princess Eboli, an aristocrat in court

Ekaterina Gubanova

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Vladimir Komovich
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

18 November 2017

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Rafał Siwek

Don Carlo, Infante of Spain

Nazhmiddin Mavlyanov

Rodrigo, Marquis of Posa

Elchin Azizov

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Nikolai Kazansky

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Agunda Kulaeva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Vladimir Komovich
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

19 November 2017

Conductor

Giacomo Sagripanti

Philip II, the King of Spain

Dmitry Beloselsky

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Hibla Gerzmava

Princess Eboli, an aristocrat in court

Ekaterina Gubanova

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Stanislav Mostovoy

Royal Herald

Taras Prisyazhnyuk

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Goderdzi Janelidze
Vladimir Komovich
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

1 March 2018

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Liang Li

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Dinara Alieva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Zelenskaya

Thibault, page to Elisabeth

Albina Latipova

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Andrei Kimach
Vladimir Komovich
Igor Korostylev
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

2 March 2018

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Yusif Eyvazov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Anastasia Bibicheva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Andrei Kimach
Vladimir Komovich
Igor Korostylev
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

3 March 2018

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Liang Li

Don Carlo, Infante of Spain

Oleg Dolgov

Rodrigo, Marquis of Posa

Vladislav Sulimsky

The Grand Inquisitor

Pyotr Migunov

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Dinara Alieva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Elena Zelenskaya

Thibault, page to Elisabeth

Albina Latipova

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Andrei Kimach
Vladimir Komovich
Igor Korostylev
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin

4 March 2018

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Philip II, the King of Spain

Dmitry Ulyanov

Don Carlo, Infante of Spain

Yusif Eyvazov

Rodrigo, Marquis of Posa

Igor Golovatenko

The Grand Inquisitor

Vyacheslav Pochapsky

A Monk

Goderdzi Janelidze

Elisabeth of Valois

Anna Nechaeva

Princess Eboli, an aristocrat in court

Anastasia Bibicheva

Thibault, page to Elisabeth

Anastasia Barun

The Count of Lerma

Marat Gali

Royal Herald

Giorgi Sturua

A Voice from Heaven

Olga Seliverstova

Flemish deputies

Andrei Kimach
Vladimir Komovich
Igor Korostylev
Yuri Syrov
Rauf Timergazin
Aluda Todua
Alexander Utkin