Cast

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Alexander Chernov

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Igor Vyalykh

Warder

Kirill Filin

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Vasily Matveev

Azamat Tsaliti

David Tselauri

Pavlo

Sergei Baikov

Alexei Prokopyev

Tyurin, foreman

Kirill Filin

Roman Shevchuk

David Tselauri

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Alexei Prokopyev

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Vasily Sokolov

Azamat Tsaliti

Fetyukov

Borislav Molchanov

Vitaly Rodin

Tsezar Markovich

Alexandr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Shukhov's wife

Irina Alekseenko

Anna Bauman

Tatiana Fedotova

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

Alexei Sulimov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Vasily Sokolov

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vasily Matveev

Vitaly Rodin

The CO

Alexandr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Der, overseer

Olga Deineka-Boston

Maria Patrusheva

Zlata Rubinova

Girls

Olga Burmistrova

Irina Khruleva

Marianna Asvoynova

Alexandra Nanoshkina

Natalia Ritter

Anna Semenyuk

Wardens

Stanislav Davydov

Alexandr Kolesnikov

Yaroslav Radivonik

Narul Toykenov

7 December 2018

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Kirill Filin

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

Roman Shevchuk

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

Alexei Mochalov

Shukhov's wife

Anna Bauman

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vitaly Rodin

The CO

German Yukavsky

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Alexandra Nanoshkina
Anna Semenyuk

Wardens

Alexandr Kolesnikov
Narul Toykenov8 December 2018

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Alexander Chernov

The Tartar

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Igor Vyalykh

Warder

Alexei Smirnov

Kolya, orderly

Vasily Matveev

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

David Tselauri

Volkovoy, lieutenant

Alexei Prokopyev

Captain Buyanovsky

Vasily Sokolov

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

German Yukavsky

Shukhov's wife

Tatiana Fedotova

Jan Kildigs

Alexei Sulimov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vitaly Rodin

The CO

Alexei Mochalov

Der, overseer

Olga Deineka-Boston

Girls

Olga Burmistrova
Marianna Asvoynova
Natalia Ritter

Wardens

Alexandr Kolesnikov
Narul Toykenov9 December 2018

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Anatoly Zakharov

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Pavlo

Alexei Prokopyev

Tyurin, foreman

Kirill Filin

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Fetyukov

Vitaly Rodin

Tsezar Markovich

Alexei Mochalov

Shukhov's wife

Irina Alekseenko

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Vasily Sokolov

Senka

Vasily Matveev

The CO

Alexander Markeev

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Alexandra Nanoshkina
Anna Semenyuk

Wardens

Alexandr Kolesnikov
Narul Toykenov20 April 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Kirill Filin

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Pavlo

Alexei Prokopyev

Tyurin, foreman

Roman Shevchuk

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Fetyukov

Vitaly Rodin

Tsezar Markovich

Alexei Mochalov

Shukhov's wife

Anna Bauman

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Vasily Sokolov

Senka

Vasily Matveev

The CO

German Yukavsky

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Alexandra Nanoshkina
Anna Semenyuk

Wardens

Alexandr Kolesnikov
Narul Toykenov21 April 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Alexander Chernov

The Tartar

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Igor Vyalykh

Warder

Anatoly Zakharov

Kolya, orderly

Vasily Matveev

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

David Tselauri

Volkovoy, lieutenant

Alexei Prokopyev

Captain Buyanovsky

Vasily Sokolov

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

German Yukavsky

Shukhov's wife

Tatiana Fedotova

Jan Kildigs

Alexei Sulimov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vitaly Rodin

The CO

Alexander Markeev

Der, overseer

Olga Deineka-Boston

Girls

Olga Burmistrova
Marianna Asvoynova
Natalia Ritter

Wardens

Alexandr Kolesnikov
Narul Toykenov21 September 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Anatoly Zakharov

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Pavlo

Alexei Prokopyev

Tyurin, foreman

Kirill Filin

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Fetyukov

Vitaly Rodin

Tsezar Markovich

German Yukavsky

Shukhov's wife

Anna Bauman

Jan Kildigs

Alexei Sulimov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Vasily Sokolov

Senka

Vasily Matveev

The CO

Alexandr Kolesnikov

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Alexandra Nanoshkina
Anna Semenyuk

Wardens

Stanislav Davydov
Yaroslav Radivonik22 September 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Alexander Chernov

The Tartar

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Igor Vyalykh

Warder

Kirill Filin

Kolya, orderly

Azamat Tsaliti

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

Roman Shevchuk

Volkovoy, lieutenant

Alexei Prokopyev

Captain Buyanovsky

Vasily Sokolov

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

German Yukavsky

Shukhov's wife

Irina Alekseenko

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vitaly Rodin

The CO

Alexandr Kolesnikov

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Olga Burmistrova
Marianna Asvoynova
Natalia Ritter

Wardens

Stanislav Davydov
Yaroslav Radivonik5 December 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Kirill Filin

Kolya, orderly

Vasily Gafner

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

Roman Shevchuk

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Alexander Polkovnikov

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

Alexei Mochalov

Shukhov's wife

Anna Bauman

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Vasily Sokolov

Senka

Vitaly Rodin

The CO

German Yukavsky

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Alexandra Nanoshkina
Anna Semenyuk

Wardens

Stanislav Davydov
Yaroslav Radivonik6 December 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Alexander Chernov

The Tartar

Ulyana Razumnaya

Ivan Denisovich Shukhov

Igor Vyalykh

Warder

Alexei Smirnov

Kolya, orderly

Vasily Matveev

Pavlo

Sergei Baikov

Tyurin, foreman

David Tselauri

Volkovoy, lieutenant

Alexei Prokopyev

Captain Buyanovsky

Azamat Tsaliti

Fetyukov

Borislav Molchanov

Tsezar Markovich

Alexandr Kolesnikov

Shukhov's wife

Tatiana Fedotova

Jan Kildigs

Alexei Sulimov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vitaly Rodin

The CO

Alexei Mochalov

Der, overseer

Zlata Rubinova

Girls

Olga Burmistrova
Marianna Asvoynova
Natalia Ritter

Wardens

Stanislav Davydov
Yaroslav Radivonik7 December 2019

Conductor

Ignat Solzhenitsyn

Alyoshka, the Baptist

Mikhail Yanenko

The Tartar

Victoria Preobrazhenskaya

Ivan Denisovich Shukhov

Zakhar Kovalyov

Warder

Anatoly Zakharov

Kolya, orderly

Azamat Tsaliti

Pavlo

Alexei Prokopyev

Tyurin, foreman

Kirill Filin

Volkovoy, lieutenant

Alexei Morozov

Captain Buyanovsky

Vasily Sokolov

Fetyukov

Vitaly Rodin

Tsezar Markovich

German Yukavsky

Shukhov's wife

Irina Alekseenko

Jan Kildigs

Pavel Paremuzov

KH-123 (Pyotr Mikhalych)

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Senka

Vasily Matveev

The CO

Alexandr Kolesnikov

Der, overseer

Maria Patrusheva

Girls

Irina Khruleva
Marianna Asvoynova
Alexandra Nanoshkina13 March 202014 March 202015 March 2020

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM