Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Alexei Vereshchagin

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Ivan Yakovlevich, a barber

Kirill Filin

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Anatoly Zakharov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Irina Alekseenko

Alexandra Mayskaya

Police Inspector

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

Alexei Sulimov

Ivan, Kovalyov’s servant

Zakhar Kovalyov

Borislav Molchanov

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

Alexei Sulimov

The Nose

Pyotr Melentyev

Borislav Molchanov

A counte’s servant

Alexei Morozov

Alexei Prokopyev

Yaroslav Radivonik

Vasily Sokolov

A Clerk in a newspaper office

Sergei Baikov

Viktor Borovkov

Alexandr Kolesnikov

Alexei Smirnov

David Tselauri

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Irina Alekseenko

Anna Bauman

Tatiana Fedotova

Tamara Kasumova

Olesya Starukhina

A Traveller

Roman Shevchuk

Azamat Tsaliti

A Father

Viktor Borovkov

Alexei Smirnov

A Mother

Irina Alekseenko

Tatiana Vetrova

Alexandra Mayskaya

A Daughter

Amal Osakauskene

Zlata Rubinova

A Son

Viktor Borovkov

Kirill Filin

David Tselauri

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Igor Vyalyh

Ivan Ivanovich

Alexei Morozov

Yaroslav Radivonik

Andrei Tsvetkov-Tolbin

An Elderly lady

Olga Berezanskaya

Ekaterina Bolshakova

A Bread-Seller

Irina Alekseenko

Anna Bauman

A Doctor

Kirill Filin

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Yaryzhkin

Vitaly Rodin

Igor Vyalyh

Mikhail Yanenko

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Ekaterina Bolshakova

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Mrs Podtochina’s daughter

Irina Khruleva

Marianna Asvoynova

Olesya Starukhina

Tatiana Vetrova

Khorzev Mirza

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Eunuch

Zakhar Kovalyov

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova

Natalia Ritter

A Policeman on duty

Kirill Filin

Alexei Smirnov

The Chief of police’s doorman

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

A Cab driver

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

A Coachman

Roman Shevchuk

Azamat Tsaliti

1 November 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Roman Bobrov

Ivan Yakovlevich, a barber

Alexei Mochalov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Irina Alekseenko

Police Inspector

Pavel Paremuzov

Ivan, Kovalyov’s servant

Alexei Sulimov

The Nose

Pyotr Melentyev

A counte’s servant

Alexei Morozov

A Clerk in a newspaper office

Viktor Borovkov

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Anna Bauman

A Traveller

Roman Shevchuk

A Father

Alexei Smirnov

A Mother

Tatiana Vetrova

A Daughter

Amal Osakauskene

A Son

Kirill Filin

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Ivan Ivanovich

Yaroslav Radivonik

An Elderly lady

Olga Berezanskaya

A Bread-Seller

Irina Alekseenko

A Doctor

German Yukavsky

Yaryzhkin

Mikhail Yanenko

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Ekaterina Bolshakova

Mrs Podtochina’s daughter

Irina Khruleva

Khorzev Mirza

German Yukavsky

Eunuch

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova23 January 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Alexander Polkovnikov

Ivan Yakovlevich, a barber

Anatoly Zakharov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Alexandra Mayskaya

Police Inspector

Pavel Paremuzov

Ivan, Kovalyov’s servant

Alexei Sulimov

The Nose

Borislav Molchanov

A counte’s servant

Alexei Prokopyev

A Clerk in a newspaper office

Viktor Borovkov

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Tatiana Fedotova

A Traveller

Roman Shevchuk

A Father

Alexei Smirnov

A Mother

Tatiana Vetrova

A Daughter

Amal Osakauskene

A Son

David Tselauri

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Ivan Ivanovich

Yaroslav Radivonik

An Elderly lady

Olga Berezanskaya

A Bread-Seller

Irina Alekseenko

A Doctor

German Yukavsky

Yaryzhkin

Igor Vyalyh

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Ekaterina Bolshakova

Mrs Podtochina’s daughter

Irina Khruleva

Khorzev Mirza

German Yukavsky

Eunuch

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova

A Policeman on duty

Alexei Smirnov

The Chief of police’s doorman

Sergei Ostroumov

A Cab driver

Alexei Smirnov

A Coachman

Roman Shevchuk3 April 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Alexander Polkovnikov

Ivan Yakovlevich, a barber

Anatoly Zakharov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Irina Alekseenko

Police Inspector

Pavel Paremuzov

Ivan, Kovalyov’s servant

Alexei Sulimov

The Nose

Pyotr Melentyev

A counte’s servant

Vasily Sokolov

A Clerk in a newspaper office

Viktor Borovkov

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Tatiana Fedotova

A Traveller

Roman Shevchuk

A Father

Alexei Smirnov

A Mother

Tatiana Vetrova

A Daughter

Zlata Rubinova

A Son

David Tselauri

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Ivan Ivanovich

Andrei Tsvetkov-Tolbin

An Elderly lady

Olga Berezanskaya

A Bread-Seller

Irina Alekseenko

A Doctor

Alexei Mochalov

Yaryzhkin

Mikhail Yanenko

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Ekaterina Bolshakova

Mrs Podtochina’s daughter

Marianna Asvoynova

Khorzev Mirza

Alexei Mochalov

Eunuch

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova

A Policeman on duty

Alexei Smirnov

The Chief of police’s doorman

Sergei Ostroumov

A Cab driver

Alexei Smirnov

A Coachman

Roman Shevchuk5 November 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Roman Bobrov

Ivan Yakovlevich, a barber

Alexei Mochalov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Irina Alekseenko

Police Inspector

Pavel Paremuzov

Ivan, Kovalyov’s servant

Alexei Sulimov

The Nose

Pyotr Melentyev

A counte’s servant

Vasily Sokolov

A Clerk in a newspaper office

Viktor Borovkov

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Tamara Kasumova

A Traveller

Roman Shevchuk

A Father

Alexei Smirnov

A Mother

Tatiana Vetrova

A Daughter

Zlata Rubinova

A Son

David Tselauri

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Ivan Ivanovich

Andrei Tsvetkov-Tolbin

An Elderly lady

Ekaterina Bolshakova

A Bread-Seller

Anna Bauman

A Doctor

German Yukavsky

Yaryzhkin

Igor Vyalyh

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Olga Deineka-Boston

Mrs Podtochina’s daughter

Marianna Asvoynova

Khorzev Mirza

German Yukavsky

Eunuch

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova

A Policeman on duty

Alexei Smirnov

The Chief of police’s doorman

Sergei Ostroumov

A Cab driver

Alexei Smirnov

A Coachman

Roman Shevchuk23 January 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Platon Kuzmich Kovalyov, a Collegiate Assessor

Roman Bobrov

Ivan Yakovlevich, a barber

Anatoly Zakharov

Praskovia Osipovna, wife of Ivan Yakovlevich

Irina Alekseenko

Police Inspector

Pavel Paremuzov

Ivan, Kovalyov’s servant

Alexei Sulimov

The Nose

Pyotr Melentyev

A counte’s servant

Alexei Morozov

A Clerk in a newspaper office

Viktor Borovkov

Solo soprano (in Kazan Cathedral)

Tatiana Fedotova

A Traveller

Roman Shevchuk

A Father

Alexei Smirnov

A Mother

Tatiana Vetrova

A Daughter

Zlata Rubinova

A Son

Kirill Filin

Pyotr Fyodorovich

Vitaly Rodin

Ivan Ivanovich

Andrei Tsvetkov-Tolbin

An Elderly lady

Olga Berezanskaya

A Bread-Seller

Irina Alekseenko

A Doctor

German Yukavsky

Yaryzhkin

Mikhail Yanenko

Pelageya Grigorievna Podtochina, a staff-officer's widow

Ekaterina Bolshakova

Mrs Podtochina’s daughter

Irina Khruleva

Khorzev Mirza

German Yukavsky

Eunuch

Alexei Sulimov

A Lady seeing him off

Olga Burmistrova

A Policeman on duty

Alexei Smirnov

The Chief of police’s doorman

Sergei Ostroumov

A Cab driver

Alexei Smirnov

A Coachman

Roman Shevchuk

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM