Cast

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexander Chernov

Vitaly Rodin

Alexei Sulimov

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Irina Kurmanova

Marianna Asvoynova

Natalia Ritter

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Zlata Rubinova

Anna Semenyuk

Signor Tomato

Kirill Filin

German Yukavsky

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Borislav Molchanov

Sergei Ostroumov

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Prince Lemon

Roman Bobrov

Alexander Polkovnikov

Azamat Tsaliti

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Ekaterina Bolshakova

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin

Vasily Gafner

Vasily Matveev

Alexei Prokopyev

Anatoly Zakharov

14 October 2018

Conductor


Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Borislav Molchanov

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev14 October 2018

Conductor


Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov24 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Borislav Molchanov

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev25 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Pyotr Melentyev

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Alexei Prokopyev25 November 2018

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Sergei Ostroumov

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Anatoly Zakharov13 January 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Amal Osakauskene

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev13 January 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Tatiana Koninskaya

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Sergei Ostroumov

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov3 March 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexander Chernov

Little Cherry

Marianna Asvoynova

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Kirill Filin

Punch

Pyotr Melentyev

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Prince Lemon

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Countess Cherry eldest

Ekaterina Bolshakova

Countess Cherry younger

Alexandra Mayskaya

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Vasily Gafner
Anatoly Zakharov3 March 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Borislav Molchanov

Godfather Pumpkin

Kirill Filin

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev7 April 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Vitaly Rodin

Little Cherry

Natalia Ritter

Little Strawberry

Zlata Rubinova

Signor Tomato

Anatoly Zakharov

Punch

Sergei Ostroumov

Godfather Pumpkin

Alexei Prokopyev

Prince Lemon

Azamat Tsaliti

Countess Cherry eldest

Olga Berezanskaya

Countess Cherry younger

Irina Alekseenko

Godmother Pumpkin

Victoria Preobrazhenskaya

Soldiers Lemons

Kirill Filin
Vasily Gafner7 April 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Cipollino

Alexei Sulimov

Little Cherry

Irina Kurmanova

Little Strawberry

Anna Semenyuk

Signor Tomato

German Yukavsky

Punch

Borislav Molchanov

Godfather Pumpkin

Alexei Smirnov

Prince Lemon

Alexander Polkovnikov

Countess Cherry eldest

Ulyana Razumnaya

Countess Cherry younger

Irina Khruleva

Godmother Pumpkin

Irina Berezina

Soldiers Lemons

Vasily Matveev
Alexei Prokopyev16 November 201917 November 201917 November 201915 December 201915 December 2019

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM