Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Vyacheslav Valeev

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Tamara Kasumova

Irina Khruleva

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamara Kasumova

Natalia Ritter

Olesya Starukhina

Tamino

Zakhar Kovalyov

Valery Makarov

Alexei Sulimov

Narul Toykenov

Igor Vyalykh

Mikhail Yanenko

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Alexei Smirnov

Papageno

Alexander Polkovnikov

Vasily Sokolov

Azamat Tsaliti

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Papagena

Tamara Kasumova

Irina Khruleva

Marianna Asvoynova

Alexandra Mayskaya

First Lady

Irina Alekseenko

Tatiana Fedotova

Alexandra Nanoshkina

Alexandra Mayskaya

Second Lady

Anna Bauman

Olga Burmistrova

Zlata Rubinova

Tatiana Vetrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Maria Patrusheva

Victoria Preobrazhenskaya

Ulyana Razumnaya

Monostatos

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

Vitaly Rodin

First Boy

Irina Alekseenko

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Roman Mamaev

Second Boy

Marianna Asvoynova

Anna Semenyuk

Olesya Starukhina

Tatiana Vetrova

Prokhor Vakhrameev

Third Boy

Irina Kurmanova

Amal Osakauskene

Maria Patrusheva

Zlata Rubinova

Olesya Selezneva

First Priest

Vasily Gafner

Vasily Matveev

Pyotr Melentyev

Borislav Molchanov

Second Priest

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

David Tselauri

11 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexander Markeev

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Amal Osakauskene

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

Alexei Prokopyev12 October 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Irina Khruleva

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Alexei Sulimov

Sarastro

Alexei Smirnov

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Zlata Rubinova

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Sergei Ostroumov

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Pyotr Melentyev

Second Priest

David Tselauri19 December 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexei Mochalov

Papageno

Alexander Polkovnikov

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Tatiana Vetrova

Third Lady

Maria Patrusheva

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Amal Osakauskene

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

Alexei Prokopyev20 December 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Irina Khruleva

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Alexei Sulimov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Ulyana Razumnaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Matveev

Second Priest

David Tselauri25 January 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Irina Khruleva

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Alexei Sulimov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Tamara Kasumova

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Tatiana Vetrova

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Matveev

Second Priest

Alexei Prokopyev26 January 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexander Markeev

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Ulyana Razumnaya

Monostatos

Sergei Ostroumov

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

David Tselauri12 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexei Smirnov

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Tatiana Vetrova

Third Lady

Maria Patrusheva

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

Alexei Prokopyev13 February 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Irina Khruleva

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Alexei Sulimov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Alexander Polkovnikov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Anna Semenyuk

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Pyotr Melentyev

Second Priest

David Tselauri5 April 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Alexandra Mayskaya

Second Lady

Zlata Rubinova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Monostatos

Sergei Ostroumov

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Irina Kurmanova

First Priest

Vasily Matveev

Second Priest

David Tselauri6 April 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Tamara Kasumova

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Narul Toykenov

Sarastro

Alexei Mochalov

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Irina Khruleva

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

Alexei Prokopyev8 June 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexei Smirnov

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Tatiana Vetrova

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Irina Kurmanova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

David Tselauri9 June 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Tamara Kasumova

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Narul Toykenov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Alexander Polkovnikov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Irina Khruleva

Second Boy

Anna Semenyuk

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Pyotr Melentyev

Second Priest

Alexei Prokopyev31 October 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexander Markeev

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Tamara Kasumova

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Tatiana Vetrova

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Maria Patrusheva

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

David Tselauri1 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Tamara Kasumova

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Alexei Sulimov

Sarastro

Alexander Markeev

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Irina Khruleva

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Zlata Rubinova

Third Lady

Ulyana Razumnaya

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Irina Kurmanova

First Priest

Vasily Matveev

Second Priest

Alexei Prokopyev2 November 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

The Queen of the Night

Ekaterina Ferzba

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Igor Vyalykh

Sarastro

Alexei Smirnov

Papageno

Alexander Polkovnikov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Monostatos

Sergei Ostroumov

First Boy

Irina Alekseenko

Second Boy

Marianna Asvoynova

Third Boy

Zlata Rubinova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

David Tselauri17 January 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

The Queen of the Night

Tamara Kasumova

Pamina

Tatiana Fedotova

Tamino

Zakhar Kovalyov

Sarastro

Alexander Markeev

Papageno

Azamat Tsaliti

Papagena

Marianna Asvoynova

First Lady

Irina Alekseenko

Second Lady

Anna Bauman

Third Lady

Victoria Preobrazhenskaya

Monostatos

Pavel Paremuzov

First Boy

Alexandra Mayskaya

Second Boy

Tatiana Vetrova

Third Boy

Irina Kurmanova

First Priest

Vasily Gafner

Second Priest

Kirill Filin18 January 2020

Conductor

Vyacheslav Valeev

The Queen of the Night

Irina Khruleva

Pamina

Natalia Ritter

Tamino

Valery Makarov

Sarastro

Alexandr Kolesnikov

Papageno

Vasily Sokolov

Papagena

Alexandra Mayskaya

First Lady

Alexandra Nanoshkina

Second Lady

Olga Burmistrova

Third Lady

Olga Berezanskaya

Monostatos

Vitaly Rodin

First Boy

Roman Mamaev

Second Boy

Prokhor Vakhrameev

Third Boy

Olesya Selezneva

First Priest

Borislav Molchanov

Second Priest

Alexei Prokopyev23 April 202024 April 202025 April 2020

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM