Cast

Zina, a local amusements’ organizer

Chinara Alizade

Anastasia Goryacheva

Nina Kaptsova

Daria Khokhlova

Ekaterina Krysanova

Svetlana Lunkina

Anastasia Meskova

Anna Nikulina

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Semyon Chudin

Mikhail Lobukhin

Vyacheslav Lopatin

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Ivan Vasiliev

Ballerina

Maria Alexandrova

Elvina Ibraimova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Ekaterina Shipulina

Anna Tikhomirova

Angelina Vlashinets

Xenia Zhiganshina

Ballet Dancer

Artemy Belyakov

Yan Godovsky

David Hallberg

Vladislav Kozlov

Vladislav Lantratov

Andrei Merkuriev

Ruslan Skvortsov

Igor Tsvirko

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

Denis Savin

Igor Tsvirko

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Nikita Elikarov

Alexei Loparevich

Andrei Melanyin

Yuri Ostrovsky

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Anna Balukova

Kristina Karasyova

Anastasia Vinokur

Maria Zharkova

Irina Zibrova

Maria Isplatovskaya

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Ivan Prazdnikov

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Daria Gurevich

Irina Khachatryan

Diana Kosyreva

Maria Mishina

Xenia Pchelkina

Anna Proskurnina

Evgenia Savarskaya

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Anna Antropova

Tatiana Lazareva

Anastasia Meskova

Maria Shuvalova

Xenia Sorokina

Ekaterina Zavadina

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Denis Medvedev

Alexander Petukhov

Ivan Prazdnikov

Alexei Putintsev

Egor Sharkov

Alexander Voytyuk

Vasily Zhidkov

Highlander

Batyr Annadurdyev

Denis Savin

Maxim Surov

Alexander Vodopetov

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Anton Savichev

Alexander Voytyuk

Vasily Zhidkov

Zina's Friends

Chinara Alizade

Anna Antropova

Daria Bochkova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Anastasia Denisova

Daria Gurevich

Elvina Ibraimova

Xenia Kern

Irina Khachatryan

Daria Khokhlova

Olga Kishnyova

Diana Kosyreva

Tatiana Lazareva

Victoria Litvinova

Anastasia Meskova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Margarita Shrainer

Yulia Skvortsova

Xenia Sorokina

Anna Tikhomirova

Victoria Yakusheva

Xenia Zhiganshina

Highlanders

Nikita Kapustin

Anton Kuznetsov

Alexei Matrakhov

Dmitry Melanyin

Anton Savichev

Denis Savin

Roman Simachev

Evgeny Triposkiadis

Roman Tselishchev

Alexander Vodopetov

Sergei Zelenko

Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev

Ilya Artamonov

Yuri Baranov

Arsen Karakozov

Pyotr Kazmiruk

Mikhail Kemenov

Sergei Kuzmin

Anton Kuznetsov

Dmitry Melanyin

Sergei Minakov

Andrei Rybakov

Anton Savichev

Egor Sharkov

Maxim Surov

Roman Tselishchev

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

16 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student


Ballerina


Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Balukova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin16 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander


Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin20 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Maria Alexandrova

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid


Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Xenia Sorokina

Highlanders

Dmitry Melanyin
Anton Savichev
Roman Simachev
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin15 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer


Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev16 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina


Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist


Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Ivan Prazdnikov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev16 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina


Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid


Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander


Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev3 December 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev4 December 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid


Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin26 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin27 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Xenia Kern
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin29 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin12 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin13 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina


Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid


Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin13 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin14 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Chinara Alizade
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova
Anna Tikhomirova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin9 December 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Roman Simachev
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin29 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin30 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina


Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Alexei Bogorad30 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin1 December 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina


Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov21 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina


Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Klinichev22 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina


Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Klinichev23 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Highlanders

Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin30 April 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Alexei Bogorad1 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Klinichev2 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Klinichev3 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Klinichev30 October 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin31 October 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin1 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Vasily Zhidkov

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Alexei Bogorad1 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl


Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Dmitry Melanyin
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin2 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Chinara Alizade
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Vasily Zhidkov

Conductor

Alexei Bogorad8 July 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin9 July 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Chinara Alizade

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Diana Kosyreva
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin23 December 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin24 December 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yulia Skvortsova

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin14 July 2016

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Semyon Chudin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Pyotr Kazmiruk
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin15 July 2016

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Diana Kosyreva

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin16 July 2016

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Semyon Chudin

Ballerina

Angelina Vlashinets

Ballet Dancer

Vladislav Kozlov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Kristina Karasyova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexei Putintsev

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Olga Kishnyova
Victoria Litvinova
Margarita Shrainer
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Nikita Kapustin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Roman Tselishchev
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Klinichev16 July 2016

Zina, a local amusements’ organizer

Anna Nikulina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Anna Tikhomirova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Nikita Elikarov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Balukova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Olga Kishnyova
Victoria Litvinova
Margarita Shrainer
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Sorokin17 July 2016

Zina, a local amusements’ organizer

Daria Khokhlova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Elvina Ibraimova

Ballet Dancer

Igor Tsvirko

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Olga Kishnyova
Victoria Litvinova
Margarita Shrainer
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin7 March 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Daria Khokhlova

Pyotr, an agricultural student

Semyon Chudin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Elvina Ibraimova
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva

Highlanders

Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin8 March 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Olga Kishnyova
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Sergei Kuzmin

Conductor

Pavel Sorokin9 May 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anna Nikulina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Nikita Elikarov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Olga Kishnyova
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin10 May 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Elvina Ibraimova

Ballet Dancer

Igor Tsvirko

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Diana Kosyreva

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Egor Sharkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Anastasia Denisova
Daria Gurevich
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin11 May 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Daria Khokhlova

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Ekaterina Zavadina

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Xenia Zhiganshina

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov

Conductor

Alexei Bogorad28 June 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Angelina Vlashinets

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Bruna Cantanhede Gaglianone
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin29 June 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anna Nikulina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova

Highlanders

Anton Savichev
Evgeny Triposkiadis
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Mikhail Kemenov

Conductor

Pavel Sorokin30 June 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Xenia Zhiganshina

Ballet Dancer

Artemy Belyakov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Nikita Elikarov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Bruna Cantanhede Gaglianone
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin1 July 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anna Nikulina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Egor Sharkov

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova

Highlanders

Anton Savichev
Evgeny Triposkiadis
Alexander Vodopetov
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Pyotr Kazmiruk
Mikhail Kemenov

Conductor

Pavel Klinichev2 July 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Daria Khokhlova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Ekaterina Zavadina

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Bruna Cantanhede Gaglianone
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Pyotr Kazmiruk
Sergei Kuzmin
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev28 October 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Ballerina

Xenia Zhiganshina

Ballet Dancer

Igor Tsvirko

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Balukova

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Sergei Kuzmin
Egor Sharkov
Maxim Surov

Conductor

Pavel Sorokin28 October 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Artemy Belyakov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Diana Kosyreva

Milkmaid

Ekaterina Zavadina

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Bruna Cantanhede Gaglianone
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Ilya Artamonov
Arsen Karakozov
Egor Sharkov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin29 October 2017

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Vladislav Kozlov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Maria Shuvalova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Bruna Cantanhede Gaglianone
Daria Khokhlova
Yanina Parienko
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Sergei Zelenko

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Mikhail Kemenov
Sergei Kuzmin
Maxim Surov

Conductor

Alexei Bogorad10 February 2018

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Semyon Chudin

Ballerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Vladislav Kozlov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Egor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Anastasia Denisova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Ilya Artamonov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Klinichev11 February 2018

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Ballerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Nikita Elikarov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Balukova

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Yulia Skvortsova

Milkmaid

Ekaterina Zavadina

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Bochkova
Anastasia Denisova
Elvina Ibraimova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Evgeny Triposkiadis
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev
Ilya Artamonov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin13 February 2018

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Ballerina

Xenia Zhiganshina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Yuri Ostrovsky

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Kristina Karasyova

Gavrilych, inspector of quality

Ivan Prazdnikov

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Anastasia Denisova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Yulia Skvortsova
Victoria Yakusheva

Highlanders

Alexei Matrakhov
Anton Savichev
Sergei Zelenko
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Arsen Karakozov
Egor Sharkov
Maxim Surov
Vasily Zhidkov

Conductor

Pavel Sorokin2 February 2019

Conductor

Pavel Klinichev2 February 2019

Conductor

Pavel Sorokin3 February 2019

Conductor

Pavel Sorokin

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM
Bolshoi Ballet Official Sponsor is Nestlé company