Historic Stage

25 & 26 July, 19:00

Was premiered on April 29, 2013.
Based on The Brothers Karamazov novel
by Fyodor Dostoevsky

Choreographer: Boris Eifman
Designer: Vyacheslav Okunev
Lighting Designer: Boris Eifman


CAST

Alexey Karamazov
: Leonid Leontiev
Ivan Karamazov: Sergei Volobuev
Dmitry Karamazov: Oleg Gabyshev
Grushenka: Maria Abashova
Fyodor Pavlovich Karamazov: Igor PolyakovScenes from the performance.
Scenes from the performance.