Cast

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Denis Rodkin

Igor Tsvirko

Ivan Vasiliev

Alexander Vorobiyov

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Artemy Belyakov

Vladislav Lantratov

Andrei Merkuriev

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Maria Allash

Ekaterina Krysanova

Ekaterina Shipulina

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Antonicheva

Nina Kaptsova

Anna Nikulina

Marianna Ryzhkina

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Gladiator

Yuri Baranov

Denis Medvedev

Anton Savichev

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade

Xenia Averina

Daria Bochkova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Elvina Ibraimova

Olga Kishnyova

Nelli Kobakhidze

Victoria Litvinova

Anastasia Meskova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Anna Tikhomirova

Victoria Yakusheva

Maria Zharkova

Batyr Annadurdyev

Anton Kondratov

Alexei Matrakhov

Alexander Pshenitsyn

Egor Sharkov

Roman Simachev

Roman Tselishchev

Vasily Zhidkov

Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Batyr Annadurdyev

Andrei Bolotin

Georgy Gusev

Sergei Kuzmin

Vyacheslav Lopatin

Alexei Matrakhov

Denis Medvedev

Alexei Putintsev

Egor Sharkov

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Alexander Vorobiyov

Four Shepherds

Yuri Baranov

Vitaly Biktimirov

Evgeny Golovin

Egor Khromushin

Alexei Kostin

Anton Savichev

Denis Savin

Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Daria Gurevich

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Diana Kosyreva

Elizaveta Kruteleva

Olga Lavrenkova

Ilona Matsiy-Kiryushkina

Svetlana Pavlova

Xenia Pchelkina

Maria Prorvich

Irina Serenkova

Yulia Skvortsova

Anna Tikhomirova

Anna Voronkova

Courtesans

Anna Antropova

Nino Asatiani

Anna Balukova

Daria Bochkova

Vera Borisenkova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Yulia Grebenshchikova

Elvina Ibraimova

Kristina Karasyova

Anna Leonova

Victoria Litvinova

Olga Marchenkova

Anastasia Meskova

Anna Nakhapetova

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Irina Semirechenskaya

Oxana Sharova

Xenia Sorokina

Anna Tikhomirova

Victoria Yakusheva

Anna Zakaraya

Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

5 December 2012

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova

Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Egor Sharkov
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds


Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Irina Semirechenskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

6 December 2012

Spartacus, Leader of the Gladiators


Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus


Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova


Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev

Three Shepherds

Alexei Matrakhov
Denis Medvedev
Egor Sharkov

Four Shepherds


Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Xenia Pchelkina

Courtesans

Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

7 December 2012

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova

Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Egor Sharkov
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds


Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Irina Semirechenskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

25 April 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Irina Semirechenskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

26 April 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Ekaterina Krysanova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova

Courtesans

Anna Antropova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Xenia Sorokina

Conductor

Pavel Sorokin

27 April 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators


Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova
Anton Kondratov
Alexander Pshenitsyn
Egor Sharkov
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Georgy Gusev
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Irina Semirechenskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

28 April 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova

Alexei Matrakhov
Egor Sharkov
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova

Courtesans

Anna Antropova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Xenia Sorokina

Conductor

Pavel Sorokin

17 October 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

18 October 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Alexander Pshenitsyn
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Georgy Gusev
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

19 October 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army


Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Alexander Pshenitsyn
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Georgy Gusev
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

20 October 2013

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Xenia Sorokina
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

9 April 2014

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Vasily Zhidkov
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Alexei Matrakhov
Egor Sharkov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

10 April 2014

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Anna Voronkova

Courtesans

Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

12 April 2014

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Vasily Zhidkov
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Alexei Matrakhov
Egor Sharkov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Svetlana Gnedova
Alesya Gradova
Daria Gurevich
Elizaveta Kruteleva
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Kristina Karasyova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

13 April 2014

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Chinara Alizade
Victoria Litvinova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Joo Yun Bae
Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Anna Voronkova

Courtesans

Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Victoria Litvinova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

12 February 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Nakhapetova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

13 February 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Vasily Zhidkov
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Sergei Kuzmin
Alexei Matrakhov
Alexander Smoliyaninov

Four Shepherds

Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Diana Kosyreva
Elizaveta Kruteleva
Yulia Skvortsova
Anna Voronkova

Courtesans

Anna Antropova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Oxana Sharova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

15 February 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Maria Zharkova
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anna Nakhapetova
Oxana Sharova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

6 November 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Denis Medvedev
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Elizaveta Kruteleva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Elvina Ibraimova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anna Nakhapetova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

7 November 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexei Matrakhov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev

Three Shepherds

Georgy Gusev
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Khokhlova
Elizaveta Kruteleva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Elvina Ibraimova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Anna Nakhapetova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

8 November 2015

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Ekaterina Shipulina

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Denis Medvedev

Mimes

Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Maria Zharkova
Anton Kondratov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Xenia Kern
Diana Kosyreva
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Anna Voronkova

Courtesans

Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Victoria Litvinova
Anna Rebetskaya
Oxana Sharova
Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Sorokin

29 November 2016

Spartacus, Leader of the Gladiators

Ivan Vasiliev

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Ekaterina Krysanova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Denis Medvedev

Mimes

Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Egor Sharkov
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Anton Savichev
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Gurevich
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova

Courtesans

Anna Antropova
Anna Balukova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Irina Semirechenskaya
Xenia Sorokina
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

30 November 2016

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Egor Sharkov
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexei Matrakhov
Igor Tsvirko

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Alesya Gradova
Daria Gurevich
Xenia Kern
Daria Khokhlova
Svetlana Pavlova

Courtesans

Anna Antropova
Nino Asatiani
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Anna Leonova
Xenia Sorokina
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Klinichev

1 December 2016

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Yuri Baranov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Xenia Averina
Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Victoria Yakusheva
Anton Kondratov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov
Dmitri Zhuk

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Alexei Matrakhov
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Xenia Kern
Diana Kosyreva
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Anna Voronkova

Courtesans

Anna Antropova
Daria Bochkova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Victoria Litvinova
Oxana Sharova
Xenia Sorokina

Conductor

Pavel Sorokin

14 January 2017

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Georgy Gusev
Denis Medvedev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Xenia Kern
Daria Khokhlova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Courtesans

Anna Antropova
Nino Asatiani
Anna Balukova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Irina Semirechenskaya
Oxana Sharova

Conductor

Pavel Sorokin

15 January 2017

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Nina Kaptsova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Georgy Gusev
Denis Medvedev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Xenia Kern
Daria Khokhlova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Courtesans

Anna Antropova
Nino Asatiani
Anna Balukova
Yulia Grebenshchikova
Kristina Karasyova
Oxana Sharova
Maria Zharkova

Conductor

Pavel Sorokin

8 November 2017

Spartacus, Leader of the Gladiators

Denis Rodkin

Crassus, leader of the roman army

Alexander Volchkov

Aegina, courtesan

Svetlana Zakharova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anna Nikulina

Gladiator

Denis Savin

Mimes

Xenia Averina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Georgy Gusev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Xenia Kern
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova

Courtesans

Nino Asatiani
Anna Balukova
Vera Borisenkova
Elvina Ibraimova
Kristina Karasyova
Oxana Sharova
Xenia Sorokina

Conductor

Pavel Sorokin

9 November 2017

Spartacus, Leader of the Gladiators

Mikhail Lobukhin

Crassus, leader of the roman army

Vladislav Lantratov

Aegina, courtesan

Maria Alexandrova

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Maria Vinogradova

Gladiator

Anton Savichev

Mimes

Xenia Averina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Batyr Annadurdyev
Anton Kondratov
Alexander Pshenitsyn
Roman Simachev

Three Shepherds

Sergei Kuzmin
Alexei Putintsev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Evgeny Golovin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Gurevich
Xenia Kern
Daria Khokhlova
Diana Kosyreva
Yulia Skvortsova

Courtesans

Nino Asatiani
Anna Balukova
Vera Borisenkova
Elvina Ibraimova
Kristina Karasyova
Oxana Sharova
Xenia Sorokina

Conductor

Pavel Klinichev

10 November 2017

Spartacus, Leader of the Gladiators

Igor Tsvirko

Crassus, leader of the roman army

Artemy Belyakov

Aegina, courtesan

Maria Allash

Phrygia, sweetheart to Spartacus

Anastasia Stashkevich

Gladiator

Denis Medvedev

Mimes

Xenia Averina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Anton Kondratov
Alexei Matrakhov
Roman Simachev
Vasily Zhidkov

Three Shepherds

Andrei Bolotin
Georgy Gusev
Egor Sharkov

Four Shepherds

Vitaly Biktimirov
Egor Khromushin
Alexei Kostin
Alexander Vodopetov

Shepherdesses

Daria Khokhlova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Yulia Skvortsova
Anna Voronkova

Courtesans

Anna Balukova
Vera Borisenkova
Kristina Karasyova
Olga Marchenkova
Oxana Sharova
Xenia Sorokina
Anna Zakaraya

Conductor

Pavel Sorokin