Cast

Conductor

Keri-Lynn Wilson

Antonello Allemandi

Alexei Bogorad

Kirill Karabits

Pavel Klinichev

Ottavio Marino

Gintaras Rinkevicius

Tugan Sokhiev

Alexander Vedernikov

Rodolfo, a poet

Khachatur Badalyan

Alexei Dolgov

Andrei Dunaev

Murat Karahan

Oleg Kulko

Matteo Lippi

Nazhmiddin Mavlyanov

Roman Muravitsky

Maxim Paster

Alexei Tatarintsev

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Mikhail Diyakov

Igor Golovatenko

Andrei Grigoriev

Vasily Ladyuk

Alexei Pashiev

Konstantin Shushakov

Aluda Todua

Dmitri Vargin

Maxim Yasnopolsky

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Elchin Azizov

Alexander Kasyanov

Nikolai Kazansky

Vladimir Krasov

Alexander Miminoshvili

Alexei Pashiev

Konstantin Shushakov

Yuri Syrov

Andrey Zhilikhovsky

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Andrii Goniukov

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Vadim Lynkovsky

Pyotr Migunov

Alexander Naumenko

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Veronika Dzhioeva

Elena Evseyeva

Maria Gavrilova

Anna Nechaeva

Ailyn Pérez

Elena Razgulyaeva

Lolitta Semenina

Ekaterina Shcherbachenko

Musetta

Anna Aglatova

Dinara Alieva

Anna Kraynikova

Olga Kulchinskaya

Ekaterina Morozova

Olga Seliverstova

Lolitta Semenina

Larisa Rudakova

Alcindoro, state councillor

Pyotr Gluboky

Alexander Korotky

Otar Kunchulia

Alexander Naumenko

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Alexander Korotky

Pyotr Migunov

Alexander Naumenko

Sergey Toptygin

Parpignol, a toy-seller

Alexander Arkhipov

Marat Gali

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Vadim Tikhonov

Pavel Valuzhin

Bogdan Volkov

Arseny Yakovlev

2 May 2011

Conductor

Ottavio Marino

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Maxim Yasnopolsky

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Nikolai Kazansky

Mimi

Veronika Dzhioeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Parpignol, a toy-seller

Boris Rudak3 May 2011

Conductor

Ottavio Marino

Rodolfo, a poet

Maxim Paster

Marcello, a painter

Mikhail Diyakov

Schaunard, a musician

Vladimir Krasov

Colline, a philosopher

Vadim Lynkovsky

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Lolitta Semenina

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Parpignol, a toy-seller

Boris Rudak22 September 2012

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Ailyn Pérez

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko23 September 2012

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko4 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev5 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Pavel Valuzhin6 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Larisa Rudakova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Bogdan Volkov4 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko6 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev7 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko8 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev4 November 2014

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov5 November 2014

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov9 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Andrii Goniukov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov10 January 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Naumenko

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov11 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Andrii Goniukov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov21 March 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov22 March 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Murat Karahan

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov11 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov12 April 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Alexei Pashiev

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov22 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov23 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Alexei Pashiev

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov24 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov11 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov13 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi


Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali14 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali15 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi


Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov28 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Andrei Dunaev

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali29 January 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov30 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Andrei Dunaev

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi


Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali31 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov28 October 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
29 October 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Aluda Todua

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
30 October 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
6 January 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Alexei Tatarintsev

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
7 January 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Andrei Dunaev

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Yuri Syrov

Colline, a philosopher

Goderdzi Janelidze

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Sergey Toptygin

Parpignol, a toy-seller
7 January 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
8 January 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Alexei Tatarintsev

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Yuri Syrov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Sergey Toptygin

Parpignol, a toy-seller
30 May 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Aluda Todua

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller
31 May 2017

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Alexei Tatarintsev

Marcello, a painter

Andrey Zhilikhovsky

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Goderdzi Janelidze

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali1 June 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Aluda Todua

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller
20 June 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Aluda Todua

Schaunard, a musician

Yuri Syrov

Colline, a philosopher

Goderdzi Janelidze

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller
21 June 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Nazhmiddin Mavlyanov

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Anna Nechaeva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali22 June 2017

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Aluda Todua

Schaunard, a musician

Yuri Syrov

Colline, a philosopher

Goderdzi Janelidze

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM