Cast

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

David Tselauri

German Yukavsky

Khivrya

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Olga Deineka-Boston

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Anna Bauman

Olga Burmistrova

Tatiana Koninskaya

Irina Kurmanova

Marianna Asvoynova

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexei Morozov

Alexander Polkovnikov

Roman Shevchuk

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Alexei Sulimov

Igor Vyalyh

Mikhail Yanenko

Afanasy Ivanovich

Pyotr Melentyev

Borislav Molchanov

Pavel Paremuzov

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

Azamat Tsaliti

Anatoly Zakharov

22 September 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexei Mochalov

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Igor Vyalyh

Afanasy Ivanovich

Borislav Molchanov

The Gipsy

Alexei Prokopyev23 September 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexei Mochalov

Khivrya

Olga Berezanskaya

Parasya

Olga Burmistrova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexei Sulimov

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin21 November 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Tatiana Koninskaya

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Igor Vyalyh

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Alexei Prokopyev22 November 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti10 May 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Irina Berezina

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Vasily Sokolov

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti11 May 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

German Yukavsky

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Irina Kurmanova

Godfather

Alexander Polkovnikov

Gritsko

Igor Vyalyh

Afanasy Ivanovich

Vitaly Rodin

The Gipsy

Kirill Filin12 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexander Markeev

Khivrya

Victoria Preobrazhenskaya

Parasya

Marianna Asvoynova

Godfather

Roman Shevchuk

Gritsko

Alexander Chernov

Afanasy Ivanovich

Pavel Paremuzov

The Gipsy

Azamat Tsaliti13 November 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Cherevik

Alexandr Kolesnikov

Khivrya

Olga Deineka-Boston

Parasya

Ekaterina Semenova

Godfather

Alexei Morozov

Gritsko

Igor Vyalyh

Afanasy Ivanovich

Pyotr Melentyev

The Gipsy

Kirill Filin

				
General sponsor of the Bolshoi Theatre is Ingosstrakh Insurance Company
General partner of the Bolshoi Theatre is investment group Absolute
Privileged sponsor of the Bolshoi Theatre is Credit Suisse bank
Privileged partner of the Bolshoi Theatre is GUM