Cast

Zina, a local amusements’ organizer

Chinara Alizade

Anastasia Goryacheva

Nina Kaptsova

Ekaterina Krysanova

Svetlana Lunkina

Anastasia Meskova

Anastasia Stashkevich

Anastasia Yatsenko

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Yuri Klevtsov

Mikhail Lobukhin

Vyacheslav Lopatin

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Balerina

Maria Alexandrova

Elena Andrienko

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Natalia Osipova

Galina Stepanenko

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Vladislav Lantratov

Andrei Merkuriev

Ruslan Skvortsov

Sergei Filin

David Hallberg

Nikolai Tsiskaridze

Accordionist

Andrei Evdokimov

Morikhiro Ivata

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

Denis Savin

Igor Tsvirko

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Andrei Melanyin

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Anna Balukova

Anastasia Vinokur

Evgenia Volochkova

Maria Zharkova

Irina Zibrova

Maria Isplatovskaya

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Vladimir Moiseyev

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Daria Gurevich

Maria Mishina

Anna Proskurnina

Xenia Pchelkina

Evgenia Savarskaya

Anastasia Stashkevich

Irina Khachatryan (Yatsenko)

Milkmaid

Anna Antropova

Tatiana Lazareva

Anastasia Meskova

Irina Semirechenskaya

Xenia Sorokina

Anastasia Yatsenko

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Alexander Voytyuk

Vasily Zhidkov

Denis Medvedev

Alexander Petukhov

Ivan Prazdnikov

Highlander

Batyr Annadurdyev

Alexander Vodopetov

Alexander Vorobiyov

Georgy Geraskin

Denis Savin

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Alexander Voytyuk

Georgy Geraskin

Vasily Zhidkov

Anton Savichev

Zina's Friends

Chinara Alizade

Anna Antropova

Maria Vinogradova

Daria Gurevich

Xenia Kern

Diana Kosyreva

Ekaterina Krysanova

Tatiana Lazareva

Victoria Litvinova

Yulia Lunkina

Anastasia Meskova

Anna Nikulina

Anna Okuneva

Svetlana Pavlova

Yanina Parienko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Xenia Sorokina

Anna Tikhomirova

Daria Khokhlova

Victoria Yakusheva

Irina Khachatryan (Yatsenko)

Highlanders

Alexander Vodopetov

Dmitri Zhuk

Sergei Zelenko

Anton Kuznetsov

Alexei Matrakhov

Dmitry Melanyin

Denis Savin

Anton Savichev

Roman Simachev

Roman Tselishchev

Fieldworkers from Cuban

Batyr Annadurdyev

Yuri Baranov

Vasily Zhidkov

Pyotr Kazmiruk

Arsen Karakozov

Anton Kuznetsov

Sergei Kuzmin

Dmitry Melanyin

Sergei Minakov

Andrei Rybakov

Anton Savichev

Roman Tselishchev

Yegor Sharkov

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

16 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student


Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Balukova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Okuneva

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

16 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Georgy Geraskin

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Okuneva

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

20 January 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Maria Alexandrova

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Irina Semirechenskaya

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Xenia Sorokina
Anna Rebetskaya
Maria Prorvich

Highlanders

Sergei Zelenko
Dmitry Melanyin
Anton Savichev
Roman Simachev

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

15 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Yatsenko

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Maria Prorvich

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev

16 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Morikhiro Ivata

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Ivan Prazdnikov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev

16 April 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Ivan Vasiliev

Balerina

Natalia Osipova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Irina Semirechenskaya

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Georgy Geraskin

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Highlanders

Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev

3 December 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Gennadi Yanin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Victoria Litvinova

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev

4 December 2011

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Irina Semirechenskaya

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Victoria Litvinova

Highlanders

Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

26 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Anna Tikhomirova
Chinara Alizade
Victoria Yakusheva

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

27 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Xenia Kern

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

29 April 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Svetlana Lunkina

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Anna Tikhomirova
Chinara Alizade
Victoria Yakusheva

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

12 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Yanina Parienko
Maria Prorvich
Anna Tikhomirova
Chinara Alizade

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

13 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anna Proskurnina

Milkmaid

Irina Semirechenskaya

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova
Chinara Alizade

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

13 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Tikhomirova

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

14 October 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Yanina Parienko
Maria Prorvich
Anna Tikhomirova
Chinara Alizade

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

9 December 2012

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Xenia Sorokina

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Prorvich
Chinara Alizade

Highlanders

Anton Savichev
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Sorokin

29 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Chinara Alizade

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Yegor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin

30 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Chinara Alizade

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Alexei Bogorad

30 November 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Yegor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin

1 December 2013

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

21 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Yanina Parienko
Chinara Alizade
Maria Vinogradova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexei Matrakhov

Fieldworkers from Cuban

Vasily Zhidkov
Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov

Conductor

Pavel Klinichev

22 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Ekaterina Krysanova

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Elena Andrienko

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Chinara Alizade
Maria Vinogradova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Vasily Zhidkov
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Andrei Rybakov

Conductor

Pavel Klinichev

23 January 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Yanina Parienko
Chinara Alizade
Maria Vinogradova

Highlanders

Roman Simachev
Roman Tselishchev
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Andrei Rybakov
Yegor Sharkov

Conductor

Pavel Sorokin

30 April 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Maria Alexandrova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Alexei Bogorad

1 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Anton Kuznetsov
Andrei Rybakov
Yegor Sharkov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Klinichev

2 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Anton Kuznetsov
Sergei Minakov
Roman Tselishchev

Conductor

Pavel Klinichev

3 May 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Balerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Sergei Minakov
Andrei Rybakov
Yegor Sharkov

Conductor

Pavel Klinichev

30 October 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Stashkevich

Pyotr, an agricultural student

Vyacheslav Lopatin

Balerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Evgenia Savarskaya

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Batyr Annadurdyev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Arsen Karakozov

Conductor

Pavel Sorokin

31 October 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Andrei Merkuriev

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Alexander Voytyuk

Highlander

Alexander Vodopetov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Arsen Karakozov

Conductor

Pavel Sorokin

1 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Meskova

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anna Antropova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Vasily Zhidkov

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Sergei Kuzmin

Conductor

Alexei Bogorad

1 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Vladislav Lantratov

Accordionist

Vyacheslav Lopatin

Old Dacha Dweller

Alexei Loparevich

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anastasia Vinokur

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Anastasia Stashkevich

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Vasily Zhidkov

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Rebetskaya
Yanina Parienko
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Alexander Vodopetov

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Dmitry Melanyin

Conductor

Pavel Sorokin

2 November 2014

Zina, a local amusements’ organizer

Nina Kaptsova

Pyotr, an agricultural student

Mikhail Lobukhin

Balerina

Kristina Kretova

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Denis Savin

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Yegor Simachev

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Denis Medvedev

Highlander

Maxim Surov

Field Worker from Kuban

Anton Savichev

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Anna Rebetskaya
Anna Okuneva
Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexei Matrakhov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Vasily Zhidkov
Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev

Conductor

Alexei Bogorad

8 July 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Anastasia Goryacheva

Pyotr, an agricultural student

Andrei Merkuriev

Balerina

Ekaterina Shipulina

Ballet Dancer

Ruslan Skvortsov

Accordionist

Igor Tsvirko

Old Dacha Dweller

Andrei Melanyin

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Anna Antropova

Gavrilych, inspector of quality

Alexander Petukhov

Galya, a schoolgirl

Xenia Pchelkina

Milkmaid

Tatiana Lazareva

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Daria Khokhlova

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Arsen Karakozov

Conductor

Pavel Sorokin

9 July 2015

Zina, a local amusements’ organizer

Chinara Alizade

Pyotr, an agricultural student

Denis Savin

Balerina

Ekaterina Krysanova

Ballet Dancer

Yan Godovsky

Accordionist

Denis Medvedev

Old Dacha Dweller

Alexander Petukhov

Anxious-to-be-younger-than-she-is Dacha Dweller

Maria Zharkova

Gavrilych, inspector of quality

Sergei Minakov

Galya, a schoolgirl

Maria Mishina

Milkmaid

Anastasia Meskova

Tractor Driver

Andrei Bolotin

Highlander

Alexander Vorobiyov

Field Worker from Kuban

Alexander Voytyuk

Zina's Friends

Daria Gurevich
Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Diana Kosyreva

Highlanders

Sergei Zelenko
Roman Simachev
Alexander Vodopetov
Dmitri Zhuk

Fieldworkers from Cuban

Pyotr Kazmiruk
Andrei Rybakov
Roman Tselishchev
Sergei Kuzmin

Conductor

Pavel Sorokin

23 December 2015

Conductor

Pavel Sorokin

24 December 2015

Conductor

Pavel Sorokin