Cast

EMERALDS

Two leading couples

Anastasia Goryacheva

Nina Kaptsova

Evgenia Obraztsova

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Maria Semenyachenko

Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Ekaterina Shipulina

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Yuri Baranov

Alexander Volchkov

Dmitry Gudanov

Klim Efimov

Vladislav Lantratov

Semyon Chudin

Pas de Trois

Joo Yun Bae

Xenia Kern

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Yanina Parienko

Maria Prorvich

Ana Turazashvili

Daria Khokhlova

Andrei Bolotin

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

Artem Ovcharenko

Igor Tsvirko

Xenia Averina

Anna Voronkova

Mariana Gomes

Alesya Gradova

Anastasia Gubanova

Elvina Ibraimova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Olga Klypina

Elizaveta Kruteleva

Irina Serenkova

Anastasia Shilova

Margarita Shrainer

RUBIES

The leading couple

Nina Kaptsova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Anastasia Stashkevich

Andrei Bolotin

Dmitry Gudanov

Vyacheslav Lopatin

Andrei Merkuriev

Soloist

Maria Allash

Yulia Grebenshchikova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Ekaterina Shipulina

Batyr Annadurdyev

Alexander Vorobiyov

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Mikhail Kochan

Mikhail Kryuchkov

Anton Savichev

Maxim Surov

Daria Bochkova

Daria Gurevich

Bruna Cantanhede Gaglianone

Xenia Kern

Elizaveta Kruteleva

Ilona Matsiy-Kiryushkina

Svetlana Pavlova

Daria Khokhlova

DIAMONDS

The leading couple

Svetlana Zakharova

Ekaterina Krysanova

Evgenia Obraztsova

Olga Smirnova

Alexander Volchkov

Dmitry Gudanov

Svetlana Lunkina

Artem Ovcharenko

Ruslan Skvortsov

David Hallberg

Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Daria Bochkova

Maria Vinogradova

Yulia Grebenshchikova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Angelina Karpova

Olga Kishnyova

Nelli Kobakhidze

Anna Leonova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Maria Semenyachenko

Ana Turazashvili

Victoria Yakusheva

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Dmitry Efremov

Mikhail Kryuchkov

Denis Rodkin

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Sorokin

5 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Alexander Volchkov
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

6 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Semyon Chudin

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Andrei Bolotin

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Alexander Volchkov

Ыщдщшыеы

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

8 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Nina Kaptsova
Yanina Parienko
Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

9 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Olga Smirnova
Karim Abdullin
Semyon Chudin

Pas de Trois

Xenia Kern
Yulia Lunkina
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Svetlana Lunkina
David Hallberg

Ыщдщшыеы

Olga Kishnyova
Olga Marchenkova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

10 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Olga Smirnova
Alexander Volchkov
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Svetlana Lunkina
David Hallberg

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

21 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Karim Abdullin
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Alexander Volchkov

Ыщдщшыеы

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

22 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Yanina Parienko
Marianna Ryzhkina
Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Bolotin

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

22 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

23 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

6 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Anna Tikhomirova
Karim Abdullin
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Evgenia Obraztsova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Bruna Cantanhede Gaglianone
Anna Leonova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

7 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Anastasia Stashkevich
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Bruna Cantanhede Gaglianone
Anna Leonova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

8 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Olga Smirnova
Karim Abdullin
Semyon Chudin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Bolotin

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Svetlana Zakharova
Alexander Volchkov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

9 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Anastasia Goryacheva
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Merkuriev

Soloist

Olga Marchenkova

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

9 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Karim Abdullin
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Bolotin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

10 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich
Alexander Volchkov
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Merkuriev

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Bruna Cantanhede Gaglianone
Anna Leonova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

21 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Nina Kaptsova
Ekaterina Shipulina
Karim Abdullin
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

22 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich
Yuri Baranov
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Svetlana Pavlova
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Andrei Merkuriev

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Daria Bochkova
Maria Vinogradova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

22 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Maria Semenyachenko
Karim Abdullin
Semyon Chudin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Denis Rodkin

Conductor

Pavel Sorokin

23 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Nina Kaptsova
Anna Tikhomirova
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Daria Khokhlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Bolotin

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Daria Bochkova
Maria Vinogradova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

15 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Karim Abdullin
Semyon Chudin

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Merkuriev

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Semenyachenko
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

16 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Maria Vinogradova
Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Klim Efimov

Conductor

Pavel Sorokin

17 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich
Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Merkuriev

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Evgenia Obraztsova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Maria Vinogradova
Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Klim Efimov

Conductor

Alexei Bogorad

18 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Karim Abdullin
Semyon Chudin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Bolotin

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Anna Okuneva
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

19 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Anastasia Stashkevich
Anna Tikhomirova
Ivan Alexeyev
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Maria Vinogradova
Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Klim Efimov

Conductor

Pavel Sorokin

27 February 2016

EMERALDS


Two leading couples

Anastasia Goryacheva
Anna Tikhomirova
Ivan Alexeyev
Klim Efimov

Pas de Trois

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Denis Medvedev

Xenia Averina
Anna Voronkova
Mariana Gomes
Anastasia Gubanova
Elvina Ibraimova
Olga Klypina
Elizaveta Kruteleva
Irina Serenkova
Anastasia Shilova
Margarita Shrainer

RUBIES


The leading couple

Kristina Kretova
Andrei Bolotin

Soloist

Anna Okuneva

Batyr Annadurdyev
Alexander Vorobiyov
Mikhail Kochan
Mikhail Kryuchkov

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Bruna Cantanhede Gaglianone
Xenia Kern
Elizaveta Kruteleva
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Daria Khokhlova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Alexei Bogorad

27 February 2016

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Karim Abdullin
Vladislav Lantratov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

Xenia Averina
Anna Voronkova
Alesya Gradova
Anastasia Gubanova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Olga Klypina
Elizaveta Kruteleva
Irina Serenkova
Anastasia Shilova
Margarita Shrainer

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Andrei Merkuriev

Soloist

Maria Allash

Alexander Vorobiyov
Klim Efimov
Anton Savichev
Maxim Surov

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Bruna Cantanhede Gaglianone
Xenia Kern
Elizaveta Kruteleva
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Daria Khokhlova

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

28 February 2016

EMERALDS


Two leading couples

Nina Kaptsova
Yanina Parienko
Alexander Volchkov
Dmitry Gudanov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Daria Khokhlova
Andrei Bolotin

Xenia Averina
Anna Voronkova
Alesya Gradova
Anastasia Gubanova
Bruna Cantanhede Gaglianone
Olga Klypina
Elizaveta Kruteleva
Irina Serenkova
Anastasia Shilova
Margarita Shrainer

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

Alexander Vorobiyov
Klim Efimov
Anton Savichev
Maxim Surov

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Bruna Cantanhede Gaglianone
Xenia Kern
Elizaveta Kruteleva
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Daria Khokhlova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

8 July 2016

Conductor

Pavel Sorokin

9 July 2016

Conductor

Alexei Bogorad

9 July 2016

Conductor

Pavel Sorokin