Cast

EMERALDS
Two leading couples

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Yuri Baranov

Alexander Volchkov

Anastasia Goryacheva

Dmitry Gudanov

Nina Kaptsova

Vladislav Lantratov

Evgenia Obraztsova

Yanina Parienko

Marianna Ryzhkina

Maria Semenyachenko

Olga Smirnova

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Semyon Chudin

Ekaterina Shipulina

Pas de Trois

Andrei Bolotin

Joo Yun Bae

Xenia Kern

Vyacheslav Lopatin

Yulia Lunkina

Denis Medvedev

Artem Ovcharenko

Svetlana Pavlova

Yanina Parienko

Maria Prorvich

Ana Turazashvili

Daria Khokhlova

Igor Tsvirko

RUBIES
The leading couple

Andrei Bolotin

Dmitry Gudanov

Nina Kaptsova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Vyacheslav Lopatin

Andrei Merkuriev

Anastasia Stashkevich

Soloist

Maria Allash

Yulia Grebenshchikova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS
The leading couple

Alexander Volchkov

Dmitry Gudanov

Svetlana Zakharova

Ekaterina Krysanova

Svetlana Lunkina

Evgenia Obraztsova

Artem Ovcharenko

Ruslan Skvortsov

Olga Smirnova

David Hallberg

Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Maria Vinogradova

Anzhelina Vorontsova

Bruna Gaglianone Cantanhede

Yulia Grebenshchikova

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Dmitry Efremov

Angelina Karpova

Olga Kishnyova

Mikhail Kryuchkov

Anna Leonova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Denis Rodkin

Maria Semenyachenko

Ana Turazashvili

Victoria Yakusheva

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Sorokin

5 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Alexander Volchkov

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Anzhelina Vorontsova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Anna Okuneva

Conductor

Pavel Sorokin

6 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Semyon Chudin
Ivan Alexeyev

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Andrei Bolotin

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Alexander Volchkov

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Olga Kishnyova
Yanina Parienko
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Anna Okuneva

Conductor

Pavel Sorokin

8 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov
Yanina Parienko
Nina Kaptsova

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Olga Marchenkova
Anzhelina Vorontsova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Klim Efimov

Conductor

Pavel Sorokin

9 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Semyon Chudin
Karim Abdullin
Olga Smirnova

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Xenia Kern
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Svetlana Lunkina
David Hallberg

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Olga Marchenkova
Olga Kishnyova
Yanina Parienko
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev

Conductor

Pavel Sorokin

10 May 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Vladislav Lantratov
Alexander Volchkov
Olga Smirnova

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Svetlana Lunkina
David Hallberg

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Olga Marchenkova
Anzhelina Vorontsova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Klim Efimov

Conductor

Pavel Sorokin

21 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Alexander Volchkov

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Anzhelina Vorontsova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Yanina Parienko
Anna Okuneva

Conductor

Pavel Sorokin

22 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov
Yanina Parienko

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Andrei Bolotin
Kristina Kretova

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Angelina Karpova

Conductor

Pavel Sorokin

22 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Vladislav Lantratov
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev

Pas de Trois

Maria Prorvich
Svetlana Pavlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Vyacheslav Lopatin
Anastasia Stashkevich

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Olga Kishnyova
Yanina Parienko
Anna Okuneva

Conductor

Pavel Sorokin

23 September 2012

EMERALDS


Two leading couples

Anna Tikhomirova
Marianna Ryzhkina
Dmitry Gudanov
Yuri Baranov

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Vyacheslav Lopatin
Nina Kaptsova

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Yanina Parienko
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Anna Okuneva

Conductor

Pavel Sorokin

6 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Anna Tikhomirova
Marianna Ryzhkina
Dmitry Gudanov
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Evgenia Obraztsova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Anna Leonova

Conductor

Pavel Sorokin

7 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Vladislav Lantratov
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Anastasia Stashkevich

Pas de Trois

Denis Medvedev
Joo Yun Bae
Daria Khokhlova

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Anna Leonova

Conductor

Pavel Sorokin

8 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Semyon Chudin
Karim Abdullin
Olga Smirnova

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Andrei Bolotin
Anastasia Stashkevich

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Alexander Volchkov
Svetlana Zakharova

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

9 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Vladislav Lantratov
Ekaterina Shipulina
Ivan Alexeyev
Anastasia Goryacheva

Pas de Trois

Maria Prorvich
Svetlana Pavlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Andrei Merkuriev
Kristina Kretova

Soloist

Olga Marchenkova

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

9 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Andrei Bolotin
Anastasia Stashkevich

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

10 March 2013

EMERALDS


Two leading couples

Vladislav Lantratov
Alexander Volchkov
Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich

Pas de Trois

Joo Yun Bae
Daria Khokhlova
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Andrei Merkuriev
Kristina Kretova

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Anzhelina Vorontsova
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Anna Leonova

Conductor

Pavel Sorokin

21 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Ekaterina Shipulina
Dmitry Gudanov
Nina Kaptsova
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Andrei Bolotin

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Andrei Merkuriev

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

22 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Vladislav Lantratov
Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich
Yuri Baranov

Pas de Trois

Igor Tsvirko
Svetlana Pavlova
Joo Yun Bae

RUBIES


The leading couple

Nina Kaptsova
Andrei Merkuriev

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Maria Vinogradova
Daria Bochkova

Conductor

Pavel Sorokin

22 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Semyon Chudin
Karim Abdullin
Maria Semenyachenko

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Anastasia Stashkevich
Andrei Merkuriev

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Denis Rodkin
Mikhail Kryuchkov
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

23 June 2013

EMERALDS


Two leading couples

Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Ivan Alexeyev
Nina Kaptsova

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Denis Medvedev
Daria Khokhlova

RUBIES


The leading couple

Andrei Bolotin
Kristina Kretova

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Ana Turazashvili
Dmitry Efremov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Ivan Alexeyev
Bruna Gaglianone Cantanhede
Maria Vinogradova
Daria Bochkova

Conductor

Pavel Sorokin

15 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Semyon Chudin
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Daria Khokhlova
Vyacheslav Lopatin

RUBIES


The leading couple

Andrei Merkuriev
Kristina Kretova

Soloist

Maria Allash

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Mikhail Kryuchkov
Klim Efimov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Angelina Karpova
Maria Semenyachenko

Conductor

Pavel Sorokin

16 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Evgenia Obraztsova
Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Ivan Alexeyev

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Angelina Karpova
Maria Vinogradova

Conductor

Pavel Sorokin

17 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Ivan Alexeyev
Dmitry Gudanov
Yanina Parienko
Anastasia Stashkevich

Pas de Trois

Yulia Lunkina
Svetlana Pavlova
Denis Medvedev

RUBIES


The leading couple

Andrei Merkuriev
Kristina Kretova

Soloist

Yulia Grebenshchikova

DIAMONDS


The leading couple

Evgenia Obraztsova
Artem Ovcharenko

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Angelina Karpova
Maria Vinogradova

Conductor

Alexei Bogorad

18 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Marianna Ryzhkina
Ekaterina Shipulina
Semyon Chudin
Karim Abdullin

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Andrei Bolotin
Anastasia Stashkevich

Soloist

Anna Okuneva

DIAMONDS


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Dmitry Gudanov

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Mikhail Kryuchkov
Klim Efimov
Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Anna Okuneva
Angelina Karpova

Conductor

Pavel Sorokin

19 January 2014

EMERALDS


Two leading couples

Anna Tikhomirova
Vladislav Lantratov
Ivan Alexeyev
Anastasia Stashkevich

Pas de Trois

Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Igor Tsvirko

RUBIES


The leading couple

Ekaterina Krysanova
Vyacheslav Lopatin

Soloist

Ekaterina Shipulina

DIAMONDS


The leading couple

Olga Smirnova
Semyon Chudin

Ыщдщшыеы

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Angelina Karpova
Maria Vinogradova

Conductor

Pavel Sorokin