Cast

Cast

Anna Balukova

Mariana Gomes

Anastasia Gubanova

Anastasia Denisova

Xenia Zhiganshina

Elvina Ibraimova

Bruna Cantanhede Gaglianone

Xenia Kern

Nelli Kobakhidze

Tatiana Lazareva

Victoria Litvinova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Margarita Shrainer

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Alexander Vodopetov

Anton Gaynutdinov

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Vladislav Kozlov

Mikhail Kochan

Mikhail Kryuchkov

Artur Mkrtchyan

Anton Savichev

Erick Swolkin

Alexander Smoliyaninov

Maxim Surov

Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev

18 March 2016

Cast

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Olga Marchenkova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Prorvich
Margarita Shrainer
Artemy Belyakov
Alexander Vodopetov
Vladislav Kozlov
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Erick Swolkin

Conductor

Pavel Klinichev

19 March 2016

Cast

Anna Balukova
Anastasia Gubanova
Anastasia Denisova
Xenia Zhiganshina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Xenia Kern
Tatiana Lazareva
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anton Gaynutdinov
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kochan
Artur Mkrtchyan
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev

19 March 2016

Cast

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Olga Marchenkova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Prorvich
Margarita Shrainer
Artemy Belyakov
Alexander Vodopetov
Vladislav Kozlov
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Erick Swolkin
Alexander Smoliyaninov
Maxim Surov

Conductor

Pavel Klinichev

20 March 2016

Cast

Anna Balukova
Anastasia Gubanova
Anastasia Denisova
Xenia Zhiganshina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Xenia Kern
Tatiana Lazareva
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anton Gaynutdinov
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kochan
Artur Mkrtchyan
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev

19 May 2016

Cast

Elvina Ibraimova
Xenia Kern
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Olga Marchenkova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Margarita Shrainer
Artemy Belyakov
Alexander Vodopetov
Vladislav Kozlov
Mikhail Kochan
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Erick Swolkin
Maxim Surov

Conductor

Pavel Klinichev

20 May 2016

Cast

Elvina Ibraimova
Xenia Kern
Nelli Kobakhidze
Victoria Litvinova
Olga Marchenkova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Margarita Shrainer
Artemy Belyakov
Alexander Vodopetov
Vladislav Kozlov
Mikhail Kochan
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Erick Swolkin
Maxim Surov

Conductor

Pavel Klinichev

21 May 2016

Cast

Anna Balukova
Anastasia Gubanova
Anastasia Denisova
Xenia Zhiganshina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Tatiana Lazareva
Anna Okuneva
Maria Prorvich
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anton Gaynutdinov
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kochan
Artur Mkrtchyan
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev

22 May 2016

Cast

Anna Balukova
Anastasia Gubanova
Anastasia Denisova
Xenia Zhiganshina
Bruna Cantanhede Gaglianone
Tatiana Lazareva
Anna Okuneva
Maria Prorvich
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Anton Gaynutdinov
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Mikhail Kochan
Artur Mkrtchyan
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev