Cast

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Yuri Baranov

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Anzhelina Vorontsova

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Yulia Grebenshchikova

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Dmitry Zagrebin

Kristina Karasyova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Yulia Lunkina

Alexei Matrakhov

Artem Ovcharenko

Anna Okuneva

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Denis Rodkin

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Anastasia Soboleva

Anna Tatarova

Anna Tikhomirova

Alexei Torgunakov

Daria Khokhlova

Igor Tsvirko

Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov

21 July 2011

Cast

Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Yulia Lunkina
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

22 July 2011

Cast

Artemy Belyakov
Daria Bochkova
Evgeny Golovin
Mariana Gomes
Klim Efimov
Kristina Karasyova
Mikhail Kochan
Victoria Litvinova
Alexei Matrakhov
Anna Okuneva
Denis Rodkin
Anastasia Soboleva
Anna Tatarova
Daria Khokhlova
Igor Tsvirko
Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov

23 July 2011

Cast

Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Yulia Lunkina
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

24 July 2011

Cast

Artemy Belyakov
Daria Bochkova
Evgeny Golovin
Mariana Gomes
Klim Efimov
Kristina Karasyova
Mikhail Kochan
Victoria Litvinova
Alexei Matrakhov
Anna Okuneva
Denis Rodkin
Anastasia Soboleva
Anna Tatarova
Daria Khokhlova
Igor Tsvirko
Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov

25 July 2011

Cast

Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Yulia Lunkina
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

22 October 2011

Cast

Chinara Alizade
Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Yulia Grebenshchikova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Yulia Lunkina
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Anna Tikhomirova
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

23 October 2011

Cast

Anna Balukova
Artemy Belyakov
Daria Bochkova
Evgeny Golovin
Mariana Gomes
Klim Efimov
Kristina Karasyova
Mikhail Kochan
Victoria Litvinova
Alexei Matrakhov
Anna Okuneva
Denis Rodkin
Anastasia Soboleva
Daria Khokhlova
Igor Tsvirko
Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov

21 January 2012

Cast

Chinara Alizade
Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Yulia Grebenshchikova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Anastasia Soboleva
Anna Tikhomirova
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

22 January 2012

Cast

Chinara Alizade
Anna Balukova
Artemy Belyakov
Anzhelina Vorontsova
Evgeny Golovin
Mariana Gomes
Klim Efimov
Kristina Karasyova
Mikhail Kochan
Alexei Matrakhov
Anna Okuneva
Denis Rodkin
Anastasia Soboleva
Daria Khokhlova
Igor Tsvirko
Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov

18 October 2012

Cast

Chinara Alizade
Anna Balukova
Yuri Baranov
Anzhelina Vorontsova
Yulia Grebenshchikova
Dmitry Dorokhov
Dmitry Zagrebin
Yulia Lunkina
Artem Ovcharenko
Maria Prorvich
Anna Rebetskaya
Anton Savichev
Alexander Smoliyaninov
Anna Tikhomirova
Alexei Torgunakov
Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

19 October 2012

Cast

Anna Balukova
Artemy Belyakov
Daria Bochkova
Anzhelina Vorontsova
Evgeny Golovin
Mariana Gomes
Dmitry Zagrebin
Kristina Karasyova
Mikhail Kochan
Victoria Litvinova
Alexei Matrakhov
Anna Okuneva
Denis Rodkin
Anastasia Soboleva
Daria Khokhlova
Yegor Sharkov

Conductor

Igor Dronov