Cast

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Yuri Baranov

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Yulia Grebenshchikova

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Yulia Lunkina

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Denis Rodkin

Anton Savichev

Yegor Sharkov

Alexander Smoliyaninov

Anastasia Soboleva

Anna Tatarova

Anna Tikhomirova

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

19 october 2012

Cast

Anna Balukova

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Denis Rodkin

Yegor Sharkov

Anastasia Soboleva

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

18 october 2012

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Grebenshchikova

Yulia Lunkina

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Anna Tikhomirova

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

22 january 2012

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Artemy Belyakov

Klim Efimov

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Denis Rodkin

Yegor Sharkov

Anastasia Soboleva

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Conductor

Igor Dronov

21 january 2012

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Grebenshchikova

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Anastasia Soboleva

Anna Tikhomirova

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

23 october 2011

Cast

Anna Balukova

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Klim Efimov

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Denis Rodkin

Yegor Sharkov

Anastasia Soboleva

Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

22 october 2011

Cast

Chinara Alizade

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Grebenshchikova

Yulia Lunkina

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Anna Tikhomirova

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

25 july 2011

Cast

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Lunkina

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

24 july 2011

Cast

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Klim Efimov

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Denis Rodkin

Yegor Sharkov

Anastasia Soboleva

Anna Tatarova

Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

23 july 2011

Cast

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Lunkina

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov

22 july 2011

Cast

Artemy Belyakov

Daria Bochkova

Klim Efimov

Evgeny Golovin

Mariana Gomes

Kristina Karasyova

Daria Khokhlova

Mikhail Kochan

Victoria Litvinova

Alexei Matrakhov

Anna Okuneva

Denis Rodkin

Yegor Sharkov

Anastasia Soboleva

Anna Tatarova

Igor Tsvirko

Conductor

Igor Dronov

21 july 2011

Cast

Anna Balukova

Yuri Baranov

Dmitry Dorokhov

Yulia Lunkina

Artem Ovcharenko

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexei Torgunakov

Igor Tsvirko

Anzhelina Vorontsova

Dmitry Zagrebin

Conductor

Igor Dronov