Cast

Lucien, a young composer

Ivan Vasiliev

Dmitry Gudanov

Vladislav Lantratov

Vyacheslav Lopatin

Andrei Merkuriev

David Hallberg

Coralie, Paris Opera danser

Diana Vishneva

Nina Kaptsova

Ekaterina Krysanova

Evgenia Obraztsova

Natalia Osipova

Anastasia Stashkevich

Svetlana Lunkina

Florine, Paris Opera danser

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Anastasia Meskova

Anna Rebetskaya

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Alexander Volchkov

Artem Ovcharenko

Ruslan Skvortsov

Igor Tsvirko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Ilya Vorontsov

Alexei Loparevich

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Chinara Alizade

Olga Kishnyova

Anastasia Meskova

Anna Rebetskaya

Anna Tikhomirova

Victoria Yakusheva

Karim Abdullin

Yuri Baranov

Alexander Voytyuk

Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

Alexander Fadeyechev

Mikhail Shelamov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Mikhail Kryuchkov

Maxim Surov

Conductor

Alexander Vedernikov

Igor Dronov

Alexander Titov

24 April 2011

Lucien, a young composer

Ivan Vasiliev

Coralie, Paris Opera danser

Natalia Osipova

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov

25 April 2011

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Svetlana Lunkina

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Alexander Volchkov

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov

27 April 2011

Lucien, a young composer

Andrei Merkuriev

Coralie, Paris Opera danser

Nina Kaptsova

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov

28 April 2011

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anna Rebetskaya

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov

29 April 2011

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Svetlana Lunkina

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Alexander Volchkov

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

19 October 2011

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Svetlana Lunkina

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Olga Kishnyova
Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov
Igor Dronov

20 October 2011

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Tikhomirova
Alexander Voytyuk
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Vedernikov
Igor Dronov

16 February 2012

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Olga Kishnyova
Anna Tikhomirova
Alexander Voytyuk
Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

17 February 2012

Lucien, a young composer

Andrei Merkuriev

Coralie, Paris Opera danser

Diana Vishneva

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Olga Kishnyova
Alexander Voytyuk
Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

8 April 2012

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Svetlana Lunkina

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Olga Kishnyova
Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

9 April 2012

Lucien, a young composer

Andrei Merkuriev

Coralie, Paris Opera danser

Diana Vishneva

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Tikhomirova
Alexander Voytyuk
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

29 January 2014

Lucien, a young composer

David Hallberg

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Titov

30 January 2014

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Rebetskaya
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Titov

31 January 2014

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Rebetskaya
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Titov

1 February 2014

Lucien, a young composer

David Hallberg

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Titov

2 February 2014

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Diana Vishneva

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Rebetskaya
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Alexander Titov

5 February 2015

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Evgenia Obraztsova

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Alexander Volchkov

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

6 February 2015

Lucien, a young composer

Dmitry Gudanov

Coralie, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Igor Tsvirko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

7 February 2015

Lucien, a young composer

Andrei Merkuriev

Coralie, Paris Opera danser

Evgenia Obraztsova

Florine, Paris Opera danser

Kristina Kretova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

7 February 2015

Lucien, a young composer

Dmitry Gudanov

Coralie, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Igor Tsvirko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

8 February 2015

Lucien, a young composer

Ivan Vasiliev

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Irina Semirechenskaya

Friends to Lucien

Chinara Alizade
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Anastasia Vinokur

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

29 October 2015

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

30 October 2015

Lucien, a young composer

Vladislav Lantratov

Coralie, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Alexander Volchkov

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Olga Kishnyova
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

31 October 2015

Lucien, a young composer

Vyacheslav Lopatin

Coralie, Paris Opera danser

Anastasia Stashkevich

Florine, Paris Opera danser

Anastasia Meskova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Andrei Bolotin

Camusot, a banker, Coralie's patron

Alexander Petukhov

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

31 October 2015

Lucien, a young composer

Andrei Merkuriev

Coralie, Paris Opera danser

Nina Kaptsova

Florine, Paris Opera danser

Kristina Kretova

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Artem Ovcharenko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Sergei Minakov

Duke, Florine's patron

Alexei Loparevich

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Olga Kishnyova
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Egor Khromushin

Ballet Master

Yan Godovsky

Director of the Theatre

Alexander Fadeyechev

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov

1 November 2015

Lucien, a young composer

Dmitry Gudanov

Coralie, Paris Opera danser

Ekaterina Krysanova

Florine, Paris Opera danser

Ekaterina Shipulina

The First Danser (Youth, Robber's Leader)

Igor Tsvirko

Camusot, a banker, Coralie's patron

Yegor Simachev

Duke, Florine's patron

Alexander Fadeyechev

Berenice, Coralie's servant

Anna Antropova

Friends to Lucien

Anna Rebetskaya
Anna Tikhomirova
Yuri Baranov
Alexander Voytyuk

Ballet Master

Denis Medvedev

Director of the Theatre

Ilya Vorontsov

In the ills of Bohemia BalletA Servant

Lyudmila Yermakova

In the ills of Bohemia BalletCoachman

Vasily Zhidkov

Conductor

Igor Dronov