Cast

Odette-Odile

Maria Alexandrova

Maria Allash

Anna Antonicheva

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Anna Nikulina

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Ekaterina Shipulina

Olga Smirnova

Yulia Stepanova

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Vera Borisenkova

Kristina Karasyova

Maria Isplatovskaya

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

Dmitry Gudanov

David Hallberg

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Denis Rodkin

Ruslan Skvortsov

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Yuri Baranov

Artemy Belyakov

Mikhail Kryuchkov

Vladislav Lantratov

Denis Rodkin

Igor Tsvirko

The Tutor

Vitaly Biktimirov

Nikita Elikarov

Alexei Loparevich

Andrei Sitnikov

Ilya Vorontsov

The Fool

Yan Godovsky

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Alexei Matrakhov

Denis Medvedev

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Maria Allash

Anastasia Denisova

Anastasia Goryacheva

Nina Kaptsova

Daria Khokhlova

Olga Kishnyova

Kristina Kretova

Elizaveta Kruteleva

Anna Okuneva

Marianna Ryzhkina

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Alexander Fadeyechev

Alexei Loparevich

Hungarian Bride

Maria Allash

Yulia Grebenshchikova

Angelina Karpova

Nelli Kobakhidze

Anna Leonova

Olga Marchenkova

Yanina Parienko

Yulia Stepanova

Ana Turazashvili

Maria Zharkova

Russian Bride

Anastasia Denisova

Alesya Gradova

Olga Kishnyova

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Tamara Mironova

Anna Nikulina

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Anna Rebetskaya

Maria Vinogradova

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Chinara Alizade

Daria Bochkova

Irina Fedotova

Elvina Ibraimova

Angelina Karpova

Irina Khachatryan

Anna Leonova

Olga Marchenkova

Anastasia Meskova

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Joo Yun Bae

Maria Bogdanovich

Anastasia Goryacheva

Nina Kaptsova

Daria Khokhlova

Diana Kosyreva

Svetlana Pavlova

Anna Tikhomirova

Maria Vinogradova

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Angelina Karpova

Elizaveta Kruteleva

Anna Leonova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Marianna Ryzhkina

Natalia Vyskubenko

Three Swans

Irina Fedotova

Marfa Fyodorova

Yulia Grebenshchikova

Angelina Karpova

Nelli Kobakhidze

Anna Koblova

Alyona Kovalyova

Olga Marchenkova

Anna Nikulina

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Ana Turazashvili

Natalia Vyskubenko

Maria Zharkova

Four Swans

Daria Bochkova

Maria Bogdanovich

Svetlana Gnedova

Daria Gurevich

Olga Kalinina

Xenia Kern

Diana Kosyreva

Daria Lovtsova

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Ilona Matsiy-Kiryushkina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Anna Proskurnina

Margarita Shrainer

Anna Voronkova

Waltz

Alesya Gradova

Yulia Grebenshchikova

Elvina Ibraimova

Olga Kishnyova

Nelli Kobakhidze

Anna Leonova

Victoria Litvinova

Anastasia Meskova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Anastasia Shilova

Ana Turazashvili

Natalia Vyskubenko

Victoria Yakusheva

Maria Zharkova

Xenia Zhiganshina

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Yuri Baranov

Artemy Belyakov

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Dmitry Efremov

Egor Khromushin

Victor Kleyn

Mikhail Kryuchkov

Denis Savin

David Motta Soares

Alexander Vorobiyov

Conductor

Alexei Bogorad

Anton Grishanin

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

21 May 2011

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

David Hallberg

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Neapolitan Bride

Nina Kaptsova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Waltz

Anna Rebetskaya


Yuri Baranov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

22 May 2011

Odette-Odile


The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool


Master of Ceremonies

Alexei Loparevich

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Daria Gurevich
Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova

Waltz

Maria Zharkova

Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

2 June 2011

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Yan Godovsky

Friends to the Prince

Nina Kaptsova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova

Waltz

Anna RebetskayaEgor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev

3 June 2011

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried


The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexei Loparevich

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Nina Kaptsova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Olga Marchenkova

Four Swans

Svetlana Gnedova
Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina

Waltz

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Natalia Vyskubenko
Maria Zharkova


Karim Abdullin
Yuri Baranov

Conductor

Anton Grishanin

13 October 2011

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

David Hallberg

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Yan Godovsky

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Anna Tikhomirova

Master of Ceremonies

Alexei Loparevich

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Waltz

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova
Karim Abdullin
Yuri Baranov

Conductor

Pavel Sorokin

14 October 2011

Odette-Odile


The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool


Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Olga Kishnyova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova

Waltz

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Anna RebetskayaKarim Abdullin
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Conductor

Anton Grishanin

18 January 2012

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Anna Okuneva

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Victoria Litvinova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya


Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Dmitry Dorokhov

Conductor

Alexei Bogorad

19 January 2012

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

David Hallberg

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anna Okuneva
Anna RebetskayaKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Alexei Bogorad

18 February 2012

Odette-Odile

Kristina Kretova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool


Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anastasia Shilova
Victoria Yakusheva

Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

19 February 2012

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer

Waltz

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anastasia Shilova
Victoria Yakusheva

Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

16 March 2012

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride


Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva

Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

17 March 2012

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool


Friends to the Prince

Anna Okuneva

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Olga Kishnyova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva


Karim Abdullin
Artemy Belyakov

Conductor

Anton Grishanin

17 March 2012

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Anna Tikhomirova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Olga Kishnyova

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva


Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

18 March 2012

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool


Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Xenia Kern
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Olga Kishnyova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva


Karim Abdullin
Yuri Baranov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Anton Grishanin

16 June 2012

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool


Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Olga Kishnyova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva

Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

17 June 2012

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool


Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Anna Tikhomirova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Olga Kishnyova

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Olga Kishnyova
Victoria YakushevaKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

25 October 2012

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius


The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Anastasia Goryacheva

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili

Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

26 October 2012

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Anastasia Goryacheva
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride


Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

27 October 2012

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried


The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Anastasia Meskova
Anna OkunevaKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

28 October 2012

Odette-Odile


The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich

Waltz

Yanina Parienko
Ana TurazashviliKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

13 December 2012

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the PrinceMaster of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Ana Turazashvili


Karim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

15 January 2013

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Anastasia Goryacheva
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride


Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Yuri Baranov
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

16 January 2013

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anna Okuneva
Ana TurazashviliKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

17 January 2013

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Yan Godovsky

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Yanina Parienko
Ana Turazashvili


Karim Abdullin
Yuri Baranov
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

2 February 2013

Odette-Odile

Kristina Kretova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Alexei Matrakhov

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yanina Parienko

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Angelina Karpova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Okuneva
Yanina ParienkoKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

3 February 2013

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya

Karim Abdullin
Yuri Baranov
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

12 February 2013

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Alexei Matrakhov

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride


Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Yanina Parienko
Anna RebetskayaKarim Abdullin
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

16 May 2013

Odette-Odile

Olga Smirnova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)
Ana Turazashvili

Four Swans

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anastasia Meskova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Yuri Baranov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

23 May 2013

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius


The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Alexander Smoliyaninov

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride


Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anna Leonova
Anna Okuneva
Yanina Parienko


Karim Abdullin
Yuri Baranov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

24 May 2013

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Olga Suvorova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya

Karim Abdullin
Yuri Baranov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

25 May 2013

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Alexei Matrakhov

Friends to the Prince

Anastasia Goryacheva
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride


Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Okuneva
Yanina Parienko


Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Mikhail Kryuchkov

27 September 2013

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

David Hallberg

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Anna Voronkova

Waltz

Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Ana Turazashvili

Karim Abdullin
Yuri Baranov
Artemy Belyakov

Conductor

Pavel Klinichev

28 September 2013

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Denis Rodkin

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Anastasia Goryacheva
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride


Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Yuri Baranov
Artemy Belyakov
Egor Khromushin

Conductor

Alexei Bogorad

29 September 2013

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Svetlana Pavlova
Maria Prorvich
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya

Karim Abdullin
Yuri Baranov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev

7 March 2014

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

David Hallberg

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Anastasia Shilova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Dmitry Efremov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

8 March 2014

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Vera Borisenkova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Svetlana Pavlova

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Angelina Karpova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Dmitry Efremov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Alexei Bogorad

8 March 2014

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Dmitry Efremov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

9 March 2014

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Vera Borisenkova

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Alexander Smoliyaninov

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Diana Kosyreva
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anastasia Shilova
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Dmitry Efremov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

19 September 2014

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Vladislav Lantratov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Grebenshchikova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Yuri Baranov
Artemy Belyakov

Conductor

Pavel Sorokin

20 September 2014

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

20 September 2014

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Spanish Bride

Angelina Karpova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Yanina Parienko
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

21 September 2014

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Denis Rodkin

The Tutor

Vitaly Biktimirov

The Fool

Alexander Smoliyaninov

Friends to the Prince

Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Artemy Belyakov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Klinichev

22 January 2015

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Bogdanovich

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

23 January 2015

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Elizaveta Kruteleva

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

24 January 2015

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Anna Leonova
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

24 January 2015

Odette-Odile

Maria Alexandrova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Vladislav Lantratov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Chinara Alizade

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Maria Bogdanovich

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Leonova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

25 January 2015

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Elizaveta Kruteleva

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

3 June 2015

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anastasia Meskova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

4 June 2015

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Maria Bogdanovich

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Alexei Bogorad

5 June 2015

Odette-Odile

Maria Alexandrova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Vladislav Lantratov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Vitaly Biktimirov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Leonova
Anastasia Meskova
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

6 June 2015

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Georgy Gusev

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

6 June 2015

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Igor Tsvirko

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Chinara Alizade

Neapolitan Bride

Maria Bogdanovich

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

7 June 2015

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Denis Rodkin

The Tutor

Andrei Sitnikov

The Fool

Alexander Smoliyaninov

Friends to the Prince

Chinara Alizade
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Anastasia Meskova

Neapolitan Bride

Svetlana Pavlova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Ana Turazashvili

Four Swans

Diana Kosyreva
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

16 September 2015

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Denis Rodkin

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Igor Tsvirko

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

17 September 2015

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool

Georgy Gusev

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Svetlana Pavlova

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev

18 September 2015

Odette-Odile

Maria Alexandrova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Vladislav Lantratov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Anna Tikhomirova

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin

19 September 2015

Odette-Odile

Maria Pogosyan (Semenyachenko)

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Maria Vinogradova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Anastasia Denisova

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Diana Kosyreva
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Alexei Bogorad

19 September 2015

Odette-Odile

Maria Allash

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Alexander Volchkov

The Evil Genius

Igor Tsvirko

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Georgy Gusev

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Vinogradova

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Leonova
Yanina Parienko
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Klim Efimov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Klinichev

20 September 2015

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Yulia Skvortsova (Lunkina)

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Diana Kosyreva

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Diana Kosyreva
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Waltz

Anna Leonova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Klim Efimov
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Pavel Sorokin

17 November 2015

Odette-Odile

Olga Smirnova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Nikita Elikarov

The Fool

Georgy Gusev

Friends to the Prince

Anna Okuneva
Ana Turazashvili

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Tamara Mironova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Leonova
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

18 November 2015

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Dmitry Gudanov

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Ilya Vorontsov

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Anastasia Goryacheva
Daria Khokhlova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Maria Bogdanovich

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Olga Marchenkova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)

Four Swans

Daria Lovtsova
Yulia Skvortsova (Lunkina)
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Svetlana Pavlova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Okuneva
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Karim Abdullin
Klim Efimov
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov

Conductor

Alexei Bogorad

22 November 2015

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Ruslan Skvortsov

The Evil Genius

Denis Rodkin

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Nina Kaptsova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Stepanova

Russian Bride

Anna Rebetskaya

Spanish Bride

Olga Marchenkova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Anna Okuneva

Three Swans

Angelina Karpova
Maria Pogosyan (Semenyachenko)
Ana Turazashvili

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Anna Leonova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Alexei Bogorad

13 January 2016

Odette-Odile

Ekaterina Shipulina

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Yuri Baranov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Anna Okuneva
Ana Turazashvili

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Elizaveta Kruteleva

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Anna Leonova
Xenia Zhiganshina
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov

Conductor

Pavel Sorokin

14 January 2016

Odette-Odile

Svetlana Zakharova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Denis Rodkin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Yulia Stepanova

Russian Bride

Anastasia Denisova

Spanish Bride

Anna Tikhomirova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova

Four Swans

Yulia Skvortsova (Lunkina)
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer
Anna Voronkova

Waltz

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Ana Turazashvili
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Mikhail Kryuchkov
David Motta Soares

Conductor

Pavel Klinichev

22 November 2016

Odette-Odile

Anna Nikulina

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Mikhail Kryuchkov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Alexander Smoliyaninov

Friends to the Prince

Kristina Kretova
Anastasia Stashkevich

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Angelina Karpova

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Elvina Ibraimova

Neapolitan Bride

Xenia Zhiganshina

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Alyona Kovalyova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Four Swans

Daria Bochkova
Daria Lovtsova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer

Waltz

Yulia Grebenshchikova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Alexei Bogorad

23 November 2016

Odette-Odile

Yulia Stepanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Denis Medvedev

Friends to the Prince

Anastasia Denisova
Ana Turazashvili

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Nelli Kobakhidze

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Angelina Karpova
Alyona Kovalyova
Olga Marchenkova

Four Swans

Daria Gurevich
Diana Kosyreva
Daria Lovtsova
Margarita Shrainer

Waltz

Elvina Ibraimova
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Xenia Zhiganshina
Ivan Alexeyev
Klim Efimov
Dmitry Efremov
David Motta Soares

Conductor

Pavel Sorokin

11 January 2017

Odette-Odile

Olga Smirnova

The Princess Mother

Ekaterina Barykina

Prince Siegfried

Semyon Chudin

The Evil Genius

Artemy Belyakov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Vyacheslav Lopatin

Friends to the Prince

Daria Khokhlova
Kristina Kretova

Master of Ceremonies

Vitaly Biktimirov

Hungarian Bride

Ana Turazashvili

Russian Bride

Maria Vinogradova

Spanish Bride

Elvina Ibraimova

Neapolitan Bride

Diana Kosyreva

Polish Bride

Anna Leonova

Three Swans

Angelina Karpova
Alyona Kovalyova
Olga Marchenkova

Four Swans

Olga Kalinina
Daria Lovtsova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer

Waltz

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Alexei Bogorad

12 January 2017

Odette-Odile

Ekaterina Krysanova

The Princess Mother

Kristina Karasyova

Prince Siegfried

Artem Ovcharenko

The Evil Genius

Mikhail Kryuchkov

The Tutor

Alexei Loparevich

The Fool

Georgy Gusev

Friends to the Prince

Anastasia Denisova
Ana Turazashvili

Master of Ceremonies

Alexander Fadeyechev

Hungarian Bride

Olga Marchenkova

Russian Bride

Victoria Yakusheva

Spanish Bride

Daria Bochkova

Neapolitan Bride

Daria Khokhlova

Polish Bride

Yanina Parienko

Three Swans

Marfa Fyodorova
Angelina Karpova
Olga Marchenkova

Four Swans

Olga Kalinina
Daria Lovtsova
Svetlana Pavlova
Margarita Shrainer

Waltz

Elvina Ibraimova
Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Victoria Yakusheva
Karim Abdullin
Ivan Alexeyev
Dmitry Efremov
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Sorokin