Cast

Conductor

Antonello Allemandi

Alexei Bogorad

Alexander Vedernikov

Kirill Karabits

Pavel Klinichev

Ottavio Marino

Gintaras Rinkevicius

Tugan Sokhiev

Keri-Lynn Wilson

Rodolfo, a poet

Khachatur Badalyan

Pavel Valuzhin

Alexei Dolgov

Andrei Dunaev

Murat Karahan

Oleg Kulko

Matteo Lippi

Roman Muravitsky

Maxim Paster

Alexei Tatarintsev

Marcello, a painter

Dmitri Vargin

Igor Golovatenko

Andrei Grigoriev

Mikhail Diyakov

Andrei Jilihovschi

Vasily Ladyuk

Alexei Pashiev

Konstantin Shushakov

Maxim Yasnopolsky

Schaunard, a musician

Elchin Azizov

Andrei Jilihovschi

Nikolai Kazansky

Alexander Kasyanov

Vladimir Krasov

Alexander Miminoshvili

Alexei Pashiev

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Andrei Gonuykov

Nikolai Kazansky

Vadim Lynkovsky

Pyotr Migunov

Alexander Naumenko

Oleg Tsybulko

Daniil Chesnokov

Mimi

Dinara Alieva

Maria Gavrilova

Veronika Dzhioeva

Elena Evseyeva

Ailyn Pérez

Elena Razgulyaeva

Lolitta Semenina

Irina Churilova

Ekaterina Shcherbachenko

Musetta

Anna Aglatova

Dinara Alieva

Anna Kraynikova

Olga Kulchinskaya

Ekaterina Morozova

Olga Seliverstova

Lolitta Semenina

Larisa Rudakova

Alcindoro, state councillor

Pyotr Gluboky

Alexander Korotky

Otar Kunchulia

Alexander Naumenko

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Alexander Korotky

Pyotr Migunov

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Alexander Arkhipov

Pavel Valuzhin

Bogdan Volkov

Marat Gali

Sergei Radchenko

Boris Rudak

Vadim Tikhonov

Arseny Yakovlev

2 May 2011

Conductor

Ottavio Marino

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Maxim Yasnopolsky

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Nikolai Kazansky

Mimi

Veronika Dzhioeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Parpignol, a toy-seller

Boris Rudak

3 May 2011

Conductor

Ottavio Marino

Rodolfo, a poet

Maxim Paster

Marcello, a painter

Mikhail Diyakov

Schaunard, a musician

Vladimir Krasov

Colline, a philosopher

Vadim Lynkovsky

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Lolitta Semenina

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Boris Bezhko

Parpignol, a toy-seller

Boris Rudak

22 September 2012

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Ailyn Pérez

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko

23 September 2012

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko

4 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev

5 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Pavel Valuzhin

6 December 2013

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Larisa Rudakova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Bogdan Volkov

4 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko

6 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev

7 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Oleg Kulko

Marcello, a painter

Andrei Grigoriev

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Alexander Naumenko

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Sergei Radchenko

8 June 2014

Conductor

Kirill Karabits

Rodolfo, a poet

Alexei Dolgov

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexei Pashiev

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Elena Evseyeva

Musetta

Anna Kraynikova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Pyotr Migunov

Parpignol, a toy-seller

Arseny Yakovlev

4 November 2014

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

5 November 2014

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Alexander Korotky

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

9 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Andrei Gonuykov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

10 January 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Alexander Naumenko

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

11 January 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Alexander Kasyanov

Colline, a philosopher

Andrei Gonuykov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

21 March 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Igor Golovatenko

Schaunard, a musician

Konstantin Shushakov

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

22 March 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Murat Karahan

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Lolitta Semenina

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

11 April 2015

Conductor

Tugan Sokhiev

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

12 April 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Alexei Pashiev

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

22 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

23 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Alexei Pashiev

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Dinara Alieva

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

24 May 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Ekaterina Morozova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Korotky

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

11 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

13 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali

14 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Seliverstova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali

15 October 2015

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Matteo Lippi

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Oleg Tsybulko

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

28 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Andrei Dunaev

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali

29 January 2016

Conductor

Alexei Bogorad

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov

30 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Andrei Dunaev

Marcello, a painter

Vasily Ladyuk

Schaunard, a musician

Nikolai Kazansky

Colline, a philosopher

Pyotr Migunov

Mimi

Irina Churilova

Musetta

Anna Aglatova

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Marat Gali

31 January 2016

Conductor

Pavel Klinichev

Rodolfo, a poet

Pavel Valuzhin

Marcello, a painter

Andrei Jilihovschi

Schaunard, a musician

Alexander Miminoshvili

Colline, a philosopher

Daniil Chesnokov

Mimi

Elena Razgulyaeva

Musetta

Olga Kulchinskaya

Alcindoro, state councillor

Otar Kunchulia

Benoit, a landlord

Alexander Naumenko

Parpignol, a toy-seller

Vadim Tikhonov