Cast

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Maria Alexandrova

Anna Antonicheva

Ekaterina Krysanova

Svetlana Lunkina

Anna Nikulina

Natalia Osipova

Ekaterina Shipulina

Galina Stepanenko

Svetlana Zakharova

Conrad, a corsair

Dmitry Belogolovtsev

Yuri Klevtsov

Vladislav Lantratov

Mikhail Lobukhin

Ruslan Skvortsov

Nikolai Tsiskaridze

Ivan Vasiliev

Alexander Volchkov

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Andrei Melanyin

Yuri Ostrovsky

Birbanto, one of the chief corsairs

Rinat Arifulin

Yuri Baranov

Vitaly Biktimirov

Andrei Merkuriev

Denis Savin

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Isplatovskaya

Kristina Karasyova

Natalia Malandina

Irina Semirechenskaya

Maria Zharkova

Irina Zibrova

Gulnare, the Pacha's slave-girl(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Chinara Alizade

Nina Kaptsova

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Marianna Ryzhkina

Ekaterina Shipulina

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Anastasia Yatsenko

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Georgy Gusev

Yegor Simachev

Vasily Vorokhobko

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Denis Kapralov

Ilya Ryzhakov

Andrei Sitnikov

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Ruslan Pronin

Yegor Simachev

Vasily Zhidkov

A Negress

Lola Kochetkova

Anastasia Vinokur

Darya Vorokhobko

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Nikita Elikarov

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Chinara Alizade

Elena Andrienko

Andrei Bolotin

Yan Godovsky

Anastasia Goryacheva

Georgy Gusev

Nina Kaptsova

Daria Khokhlova

Kristina Kretova

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

Alexander Smoliyaninov

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Igor Tsvirko

Ivan Vasiliev

Pas de Trois des OdalisquesFirst Odalisque

Olga Kishnyova

Ekaterina Krysanova

Anna Nikulina

Yanina Parienko

Maria Semenyachenko

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Anzhelina Vorontsova

Second Odalisque

Alesya Gradova

Yulia Grebenshchikova

Elvina Ibraimova

Ekaterina Krysanova

Anna Leonova

Anna Nikulina

Anna Okuneva

Anna Tikhomirova

Third Odalisque

Chinara Alizade

Angelina Karpova

Anna Leonova

Natalia Osipova

Olga Smirnova

Anna Tikhomirova

Maria Vinogradova

Danse des forbansSоloists

Anna Antropova

Rinat Arifulin

Anna Balukova

Yuri Baranov

Vitaly Biktimirov

Kristina Karasyova

Andrei Merkuriev

Anastasia Meskova

Anna Rebetskaya

Denis Savin

Danse des forbans

Anna Antropova

Anna Balukova

Dmitry Dorokhov

Georgy Geraskin

Evgeny Golovin

Anastasia Meskova

Anna Nakhapetova

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

Irina Semirechenskaya

Xenia Sorokina

Alexander Vodopetov

"Le Jardin Anime"

Chinara Alizade

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Yulia Lunkina

Maria Mishina

Svetlana Pavlova

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Chinara Alizade

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Yulia Lunkina

Maria Mishina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Anna Voronkova

Egor Khromushin

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Denis Rodkin

Ruslan Skvortsov

Alexander Volchkov

Grand Pas des Eventails

Chinara Alizade

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Xenia Kern

Yulia Lunkina

Anna Okuneva

Artem Ovcharenko

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Anna Rebetskaya

Anastasia Stashkevich

Anna Tikhomirova

Maria Vinogradova

Anna Voronkova

Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

8 june 2014

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Anna Nikulina

Conrad, a corsair

Alexander Volchkov

Seyd, the Pacha

Yuri Ostrovsky

Birbanto, one of the chief corsairs

Vitaly Biktimirov

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Anna Tikhomirova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Nikita Elikarov

Pas d'esclaves

Kristina Kretova

Igor Tsvirko

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Yanina Parienko

Second Odalisque

Elvina Ibraimova

Third Odalisque

Maria Vinogradova

Danse des forbans
Sоloists

Vitaly Biktimirov

Kristina Karasyova

Danse des forbans

Dmitry Dorokhov

Anna Nakhapetova

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

"Le Jardin Anime"

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Sorokin

7 june 2014

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Shipulina

Conrad, a corsair

Ruslan Skvortsov

Seyd, the Pacha

Yuri Ostrovsky

Birbanto, one of the chief corsairs

Yuri Baranov

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Anastasia Stashkevich

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Daria Khokhlova

Denis Medvedev

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Ana Turazashvili

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Angelina Karpova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Balukova

Yuri Baranov

Danse des forbans

Anna Antropova

Evgeny Golovin

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

"Le Jardin Anime"

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Elizaveta Kruteleva

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Klinichev

6 june 2014

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Maria Alexandrova

Conrad, a corsair

Vladislav Lantratov

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Vitaly Biktimirov

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Marianna Ryzhkina

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Chinara Alizade

Alexander Smoliyaninov

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Yanina Parienko

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Anna Tikhomirova

Danse des forbans
Sоloists

Vitaly Biktimirov

Anna Rebetskaya

Danse des forbans

Anna Antropova

Dmitry Dorokhov

Anna Nakhapetova

Anton Savichev

"Le Jardin Anime"

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Klinichev

5 june 2014

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Shipulina

Conrad, a corsair

Mikhail Lobukhin

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Denis Savin

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Kristina Kretova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Chinara Alizade

Alexander Smoliyaninov

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Ana Turazashvili

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Maria Vinogradova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Antropova

Denis Savin

Danse des forbans

Anna Balukova

Evgeny Golovin

Anna Rebetskaya

Alexander Vodopetov

"Le Jardin Anime"

Daria Khokhlova

Elizaveta Kruteleva

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Klinichev

3 march 2013

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Maria Alexandrova

Conrad, a corsair

Nikolai Tsiskaridze

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Vitaly Biktimirov

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Anna Tikhomirova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Chinara Alizade

Igor Tsvirko

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Anzhelina Vorontsova

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Maria Vinogradova

Danse des forbans
Sоloists

Vitaly Biktimirov

Kristina Karasyova

Danse des forbans

Anna Antropova

Evgeny Golovin

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

"Le Jardin Anime"

Daria Khokhlova

Yulia Lunkina

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Sorokin

2 march 2013

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Shipulina

Conrad, a corsair

Mikhail Lobukhin

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Denis Savin

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Marianna Ryzhkina

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Anastasia Stashkevich

Igor Tsvirko

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Maria Semenyachenko

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Maria Vinogradova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Balukova

Denis Savin

Danse des forbans

Dmitry Dorokhov

Anna Nakhapetova

Anton Savichev

Xenia Sorokina

"Le Jardin Anime"

Daria Khokhlova

Yulia Lunkina

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Anna Voronkova

Conductor

Pavel Sorokin

28 february 2013

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Krysanova

Conrad, a corsair

Alexander Volchkov

Seyd, the Pacha

Andrei Melanyin

Birbanto, one of the chief corsairs

Andrei Merkuriev

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Anastasia Stashkevich

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Kristina Kretova

Igor Tsvirko

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Maria Semenyachenko

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Maria Vinogradova

Danse des forbans
Sоloists

Andrei Merkuriev

Anna Rebetskaya

Danse des forbans

Dmitry Dorokhov

Anton Savichev

Irina Semirechenskaya

Xenia Sorokina

"Le Jardin Anime"

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Artem Ovcharenko

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Conductor

Pavel Sorokin

27 february 2013

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Shipulina

Conrad, a corsair

Mikhail Lobukhin

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Denis Savin

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Kristina Kretova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Daria Khokhlova

Denis Medvedev

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Yanina Parienko

Second Odalisque

Anna Tikhomirova

Third Odalisque

Anna Leonova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Antropova

Denis Savin

Danse des forbans

Anna Balukova

Evgeny Golovin

Anna Rebetskaya

Anton Savichev

"Le Jardin Anime"

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Daria Khokhlova

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Maria Vinogradova

Conductor

Pavel Sorokin

11 march 2012

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Svetlana Lunkina

Conrad, a corsair

Ruslan Skvortsov

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Andrei Merkuriev

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Nina Kaptsova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

Vasily Zhidkov

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Vyacheslav Lopatin

Anastasia Stashkevich

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Olga Kishnyova

Second Odalisque

Anna Okuneva

Third Odalisque

Anna Tikhomirova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Antropova

Andrei Merkuriev

Danse des forbans

Anna Balukova

Georgy Geraskin

Anastasia Meskova

Alexander Vodopetov

"Le Jardin Anime"

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Joo Yun Bae

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Artem Ovcharenko

Grand Pas des Eventails

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Maria Vinogradova

Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Klinichev

10 march 2012

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Shipulina

Conrad, a corsair

Mikhail Lobukhin

Seyd, the Pacha

Andrei Melanyin

Birbanto, one of the chief corsairs

Denis Savin

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Chinara Alizade

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Kristina Kretova

Denis Medvedev

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Maria Vinogradova

Second Odalisque

Anna Okuneva

Third Odalisque

Olga Smirnova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Balukova

Denis Savin

Danse des forbans

Evgeny Golovin

Anton Savichev

Irina Semirechenskaya

Xenia Sorokina

"Le Jardin Anime"

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Joo Yun Bae

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Joo Yun Bae

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Klinichev

9 march 2012

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Maria Alexandrova

Conrad, a corsair

Nikolai Tsiskaridze

Seyd, the Pacha

Andrei Melanyin

Birbanto, one of the chief corsairs

Vitaly Biktimirov

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Maria Zharkova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Ekaterina Krysanova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Yegor Simachev

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Ilya Vorontsov

Eunuchs

Sergei Minakov

Alexander Petukhov

Vasily Zhidkov

A Negress

Lyudmila Yermakova

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Anna Tikhomirova

Igor Tsvirko

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Anzhelina Vorontsova

Second Odalisque

Yulia Grebenshchikova

Third Odalisque

Anna Leonova

Danse des forbans
Sоloists

Vitaly Biktimirov

Anna Rebetskaya

Danse des forbans

Evgeny Golovin

Anna Nakhapetova

Anton Savichev

Xenia Sorokina

"Le Jardin Anime"

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Joo Yun Bae

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Denis Rodkin

Grand Pas des Eventails

Svetlana Gnedova

Alesya Gradova

Xenia Kern

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Klinichev

8 march 2012

Medora, a young Greek girl, Isaac Lanquedem's ward
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Svetlana Lunkina

Conrad, a corsair

Ruslan Skvortsov

Seyd, the Pacha

Alexei Loparevich

Birbanto, one of the chief corsairs

Andrei Merkuriev

Zulmea, the Pacha's favorite sultana

Kristina Karasyova

Gulnare, the Pacha's slave-girl
(including "Le Jardin Anime" and Grand pas des eventails)

Nina Kaptsova

Isaac Lanquedem, bazaar-owner

Gennadi Yanin

Keeper of Seyd, the Pacha's harem

Andrei Sitnikov

Eunuchs

Alexander Petukhov

Yegor Simachev

Vasily Zhidkov

A Negress

Anastasia Vinokur

A Mufti

Alexander Fadeyechev

Pas d'esclaves

Vyacheslav Lopatin

Anastasia Stashkevich

Pas de Trois des Odalisques
First Odalisque

Olga Kishnyova

Second Odalisque

Anna Nikulina

Third Odalisque

Anna Tikhomirova

Danse des forbans
Sоloists

Anna Antropova

Andrei Merkuriev

Danse des forbans

Anna Balukova

Georgy Geraskin

Anastasia Meskova

Alexander Vodopetov

"Le Jardin Anime"

Xenia Kern

Daria Khokhlova

Joo Yun Bae

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Artem Ovcharenko

Grand Pas des Eventails

Alesya Gradova

Yulia Lunkina

Svetlana Pavlova

Maria Prorvich

Maria Vinogradova

Victoria Yakusheva

Conductor

Pavel Klinichev