Cast

Rita,A young girl, who appears under the name of Mademoiselle Margot,in a variety show at The Golden Age Restaurant

Maria Allash

Anna Antonicheva

Nina Kaptsova

Boris,A young fisherman, who is also an actorwith the agit-prop theatre for working youths

Alexander Volchkov

Andrei Merkuriev

Ruslan Skvortsov

Yashka,Leader of a local gang of bandits; he is also Monsieur Jacques – Rita’s partner

Rinat Arifulin

Alexander Vorobiyov

Lyuska,Friend and accomplice to Jacques

Ekaterina Krysanova

Anna Nikulina

Variety show compere at The Golden Age Restaurant

Vyacheslav Lopatin

Denis Medvedev

Nikolai Tsiskaridze

Gennadi Yanin

Young fishermen, who also take part in the performancesof the agitprop theatre for working youths

Xenia Abbazova

Karim Abdullin

Chinara Alizade

Yuri Baranov

Joo Yun Bae

Alexander Voytyuk

Svetlana Gnedova

Daria Gurevich

Dmitry Zagrebin

Sergei Zelenko

Xenia Kern

Victor Kleyn

Anton Kondratov

Anton Kuznetsov

Vyacheslav Lopatin

Yulia Lunkina

Alexei Matrakhov

Svetlana Pavlova

Apollinary Proskurnin

Anna Proskurnina

Alexander Pshenitsyn

Denis Savin

Anton Savichev

Ivan Semirechensky

Xenia Sorokina

Dmitry Starshinov

Anastasia Stashkevich

Igor Tsvirko

Two drunk Nepmen

Morikhiro Ivata

Alexei Loparevich

Alexander Petukhov

Denis Savin

Billiard marker

Vasily Zhidkov

Sergei Minakov

Two young couples

Vitaly Biktimirov

Georgy Geraskin

Yulia Grebenshchikova

Maria Zharkova

Olga Kishnyova

Nelli Kobakhidze

Timofei Lavrenuyk

Anna Rebetskaya

Ilya Ryzhakov

Dmitry Rykhlov

Olga Suvorova

Egor Khromushin

Sailor

Denis Savin

Alexei Tedeyev

Newspaper vendor

Alexander Voytyuk

Anton Kondratov

Mikhail Kryuchkov

Anton Kuznetsov

Homeless child

Anastasia Vinokur

Anna Proskurnina

Cigarette girl

Xenia Abbazova

Maria Bogdanovich

Ellina Bochkareva

Bandits

Xenia Abbazova

Batyr Annadurdyev

Anna Balukova

Vitaly Biktimirov

Alexander Vodopetov

Alesya Gradova

Daria Gurevich

Lyudmila Yermakova

Sergei Zelenko

Arsen Karakozov

Olga Klypina

Sophia Lyubimova

Anastasia Meskova

Sergei Minakov

Nuria Nagimova

Anna Nakhapetova

Yelena Panina

Ivan Prazdnikov

Andrei Rybakov

Anton Savichev

Roman Simachev

Xenia Sorokina

Alexei Tedeyev

Irina Fedotova

Igor Tsvirko

Irina Yatsenko

Nepmen,usual clientele of The Golden Age Restaurant

Anna Antropova

Anna Balukova

Anastasia Vinokur

Evgenia Volochkova

Ilya Vorontsov

Anna Koblova

Anna Leonova

Zakhar Potapov

Xenia Pchelkina

Alexander Samotkanov

Irina Semirechenskaya

Yegor Simachev

Andrei Sitnikov

Alexander Fadeyechev

'Girls'

Alesya Gradova

Anna Grishonkova

Tatiana Zavialova

Elena Kasiyanova

Olga Klypina

Elena Kotova

Victoria Litvinova

Sophia Lyubimova

Ilona Matsiy-Kiryushkina

Tamara Mironova (Abakeliya)

Yelena Panina

Yanina Parienko

Anna Tikhomirova

Olga Tubalova

Anastasia Shilova

Waltz/Tango

Karim Abdullin

Viktor Alyokhin

Nino Asatiani

Anna Baranova

Vitaly Biktimirov

Maxim Valukin

Darya Vorokhobko

Evgeny Golovin

Yulia Efimova

Olga Kishnyova

Alexei Kostin

Natalia Lomakina

Alexander Somov

Irina Fedotova

Ivan Filchev

Egor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev

18 April 2009

Rita,A young girl, who appears under the name of Mademoiselle Margot,in a variety show at The Golden Age Restaurant

Nina Kaptsova

Yashka,Leader of a local gang of bandits; he is also Monsieur Jacques – Rita’s partner

Alexander Vorobiyov

Lyuska,Friend and accomplice to Jacques

Ekaterina Krysanova

Variety show compere at The Golden Age Restaurant

Denis Medvedev

Young fishermen, who also take part in the performancesof the agitprop theatre for working youths

Svetlana Pavlova
Anna Proskurnina
Victor Kleyn
Anton Kuznetsov
Anton Savichev
Dmitry Zagrebin
Yuri Baranov
Anastasia Stashkevich

Two drunk Nepmen

Morikhiro Ivata
Denis Savin

Billiard marker

Sergei Minakov

Two young couples

Georgy Geraskin
Nelli Kobakhidze

Sailor

Alexei Tedeyev

Newspaper vendor

Alexander Voytyuk

Homeless child

Anastasia Vinokur

Cigarette girl

Ellina Bochkareva

Bandits

Batyr Annadurdyev
Alexander Vodopetov
Arsen Karakozov
Ivan Prazdnikov
Roman Simachev
Nuria Nagimova
Anna Nakhapetova
Xenia Sorokina
Lyudmila Yermakova
Irina Fedotova
Anastasia Meskova

Nepmen,usual clientele of The Golden Age Restaurant

Anna Balukova
Anna Koblova
Anna Antropova
Irina Semirechenskaya
Ilya Vorontsov
Zakhar Potapov
Alexander Samotkanov
Yegor Simachev
Alexander Fadeyechev
Anna Leonova

'Girls'

Alesya Gradova
Olga Klypina
Tamara Mironova (Abakeliya)
Sophia Lyubimova

Ilona Matsiy-Kiryushkina
Yanina Parienko
Victoria Litvinova
Anastasia Shilova

Waltz/Tango

Nino Asatiani
Anna Baranova
Darya Vorokhobko
Yulia Efimova
Natalia Lomakina
Karim Abdullin

Evgeny Golovin
Ivan Filchev
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev

19 April 2009

Rita,A young girl, who appears under the name of Mademoiselle Margot,in a variety show at The Golden Age Restaurant

Anna Antonicheva

Boris,A young fisherman, who is also an actorwith the agit-prop theatre for working youths

Ruslan Skvortsov

Lyuska,Friend and accomplice to Jacques

Anna Nikulina

Variety show compere at The Golden Age Restaurant

Vyacheslav Lopatin

Young fishermen, who also take part in the performancesof the agitprop theatre for working youths

Svetlana Pavlova
Anna Proskurnina
Victor Kleyn
Anton Kuznetsov
Anton Savichev
Yuri Baranov
Anastasia Stashkevich

Two drunk Nepmen

Alexei Loparevich
Alexander Petukhov

Billiard marker

Vasily Zhidkov

Sailor

Alexei Tedeyev

Newspaper vendor

Alexander Voytyuk

Homeless child

Anastasia Vinokur

Cigarette girl

Ellina Bochkareva

Bandits

Alexander Vodopetov
Arsen Karakozov
Ivan Prazdnikov
Anton Savichev
Nuria Nagimova
Anna Nakhapetova
Xenia Sorokina
Irina Yatsenko
Lyudmila Yermakova
Irina Fedotova
Igor Tsvirko

Nepmen,usual clientele of The Golden Age Restaurant

Anna Koblova
Anna Antropova
Irina Semirechenskaya
Ilya Vorontsov
Zakhar Potapov
Alexander Samotkanov
Yegor Simachev
Alexander Fadeyechev
Anna Leonova
Xenia Pchelkina

'Girls'

Alesya Gradova
Olga Klypina
Tamara Mironova (Abakeliya)
Sophia Lyubimova
Elena Kotova
Tatiana Zavialova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Yanina Parienko
Anastasia Shilova

Waltz/Tango

Nino Asatiani
Anna Baranova
Darya Vorokhobko
Yulia Efimova
Natalia Lomakina
Karim Abdullin
Evgeny Golovin
Ivan Filchev
Egor Khromushin
Alexei Kostin

Conductor

Pavel Klinichev

1 May 2009

Rita,A young girl, who appears under the name of Mademoiselle Margot,in a variety show at The Golden Age Restaurant

Anna Antonicheva

Boris,A young fisherman, who is also an actorwith the agit-prop theatre for working youths

Ruslan Skvortsov

Lyuska,Friend and accomplice to Jacques

Anna Nikulina

Variety show compere at The Golden Age Restaurant

Denis Medvedev

Young fishermen, who also take part in the performancesof the agitprop theatre for working youths

Svetlana Pavlova
Anna Proskurnina
Victor Kleyn
Anton Kuznetsov
Anton Savichev
Ivan Semirechensky
Dmitry Zagrebin
Yuri Baranov
Anastasia Stashkevich

Two drunk Nepmen

Morikhiro Ivata
Denis Savin

Billiard marker

Vasily Zhidkov

Sailor

Alexei Tedeyev

Newspaper vendor

Mikhail Kryuchkov

Homeless child

Anastasia Vinokur

Cigarette girl

Ellina Bochkareva

Bandits

Batyr Annadurdyev
Alexander Vodopetov
Arsen Karakozov
Ivan Prazdnikov
Roman Simachev
Nuria Nagimova
Anna Nakhapetova
Xenia Sorokina
Lyudmila Yermakova
Irina Fedotova
Anastasia Meskova

Nepmen,usual clientele of The Golden Age Restaurant

Anna Koblova
Anna Antropova
Irina Semirechenskaya
Ilya Vorontsov
Zakhar Potapov
Alexander Samotkanov
Andrei Sitnikov
Alexander Fadeyechev
Anna Leonova
Xenia Pchelkina

'Girls'

Alesya Gradova
Olga Klypina
Tamara Mironova (Abakeliya)
Sophia Lyubimova
Olga Tubalova
Ilona Matsiy-Kiryushkina
Yanina Parienko
Victoria Litvinova
Anastasia Shilova

Waltz/Tango

Nino Asatiani
Anna Baranova
Darya Vorokhobko
Yulia Efimova
Natalia Lomakina
Karim Abdullin

Evgeny Golovin
Ivan Filchev
Egor Khromushin

Conductor

Pavel Klinichev